สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

วันที่ 24 พฤศจิกายน  2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย มีดังนี้

สัญชาติอินเดีย 🇮🇳 1 ราย ปากีสถาน 🇵🇰 1 ราย
ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก
🇮🇳 อินเดีย 1 ราย
🇵🇰 ปากีสถาน 1 ราย
เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
(Alternative State Quarantine)
127661575 212421877042811 6391002517500191583 o.jpg? nc cat=101&ccb=2& nc sid=730e14& nc eui2=AeHksx2JKo8t6vqXGaMINADue1LOQYfn9YJ7Us5Bh f1gjyCLjvwgi4Qg5ADhYyWyWI8Ajuz0eDsQNQj6BtMGi4o& nc ohc=Lq2lNIHeRYEAX xW d & nc ht=scontent.fhdy3 1 HATYAITODAY

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

 

Next Post

ครม.มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลา 1 เดือน สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

Tue Nov 24 , 2020
ครม.มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลา 1 เดือน สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร    สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 7) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อขยายระยะเวลาการบังคับใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น สภาความมั่นคงแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์การปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในภาพรวมทั่วโลกยังมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและพบการระบาดระลอกที่สอง ในหลายภูมิภาค โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณวันละ5 แสนคนทั่วโลก โดยปัจจุบันประเทศหลายประเทศในทวีปยุโรปได้กลับมาใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดอีกครั้ง นอกจากนี้จากการประเมินขององค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว โดยคาคว่าจะมีผู้ติดเชื้อ 60 – 62 ล้านคนทั่วโลก 2. นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด […]
ครม.มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลา 1 เดือน สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร