สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 31 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 31 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

วันที่  25 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้

รายงานผู้ป่วยฟอร์ม2 01 10 HATYAITODAY

 

 

สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้

 


HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

Next Post

สงขลา เปิด 28 จุดตรวจ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 64

Wed Mar 31 , 2021
สงขลา เปิด 28 จุดตรวจ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 64 วันที่ 31 มี.ค. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว ตลอดจนทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีการจัดงานประเพณีการทำบุญ และรื่นเริงต่างๆ ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติทั้งปัจจัยด้านคน และยานพาหนะ ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติ ตลอดจนให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายและกลไกทางสังคม เพื่อป้องปรามตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้น ซึ่งในปีนี้พร้อมเปิดจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จำนวน  28 จุดตรวจ ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ เพื่อให้เป็นจุดพักในการขับรถ พร้อมให้บริการข้อมูลเส้นทาง การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ฯลฯ พร้อมรณรงค์ในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนบูรณาการในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทั้งช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 3-9 […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01