เร่งติดตามรายละเอียดกรณีชายชาวมาเลเซียติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากไทย

เร่งติดตามรายละเอียดกรณีชายชาวมาเลเซียติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากไทย

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าพบชาวมาเลเซียติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หลังเดินทางกลับจากไทยนั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่าหลังจากได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวแล้ว กรมควบคุมโรคได้ประสานไปยังจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR national focal point) ของประเทศมาเลเซียในทันทีเพื่อขอทราบข้อมูลสำหรับสอบสวนโรคและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
ทางมาเลเซียได้แจ้งผ่านผู้ประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งมีรายงานในเบื้องต้น ดังนี้ ผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว เป็นเพศชาย สัญชาติมาเลเซีย อายุ 46 ปี เดินทางออกจากประเทศไทยถึงประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ผลตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อต่อมามีการตรวจซ้ำในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ผลพบเชื้อ โดยวิธี RT-PCR ผู้ติดเชื้อรายนี้ไม่มีอาการใดๆ ขณะอยู่ในประเทศไทยอาศัยอยู่ในสถานที่พำนักในกรุงเทพมหานคร โดยพักอาศัยอยู่ในที่พักเป็นส่วนใหญ่
ทั้งนี้ทางทีมปฏิบัติการสอบสวนและควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรคสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร จะได้ทำการสอบสวนและค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดในที่พักที่ผู้ติดเชื้ออาศัยอยู่รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับรายละเอียดการพักอาศัยการเดินทางในประเทศไทย รวมถึงสอบสวนหาสาเหตุของการติดเชื้อต่อไป ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ปฏิบัติตามหลักสากลในการป้องกันควบคุมโรค ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations : IHR 2005) ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศที่มีระบบความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ
โดยจากความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว ทำให้มีการตรวจสอบติดตามและสอบสวนป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็วทันทีเมื่อได้รับแจ้งข่าว ซึ่งทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีการดำเนินงานและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด อีกทั้งทางประเทศไทยมีการสอบสวน ค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อที่ได้รับรายงานทุกราย และมีข้อมูลเพียงพอที่สามารถติดตามได้ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคของทั้งสองประเทศที่มีระบบเข้มแข็ง
 เร่งติดตามรายละเอียดกรณีชายชาวมาเลเซียติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากไทย
 เร่งติดตามรายละเอียดกรณีชายชาวมาเลเซียติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากไทย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Next Post

จ.สงขลา พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาที่เกิดจากยุงลายแล้ว 17 ราย

Wed Aug 19 , 2020
จ.สงขลา ช่วงหน้าฝนประชาชนระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกาที่เกิดจากยุงลาย ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายสูงที่สุด เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ทำให้ยุงลายมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงอื่น ๆ โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นโรคหนึ่งที่ควรให้ความสนใจ แม้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยทั่วไปจะมีอาการไม่รุนแรง แต่จะส่งผลกระทบรุนแรงกับเด็กที่อยู่ในครรภ์ ถือเป็นเรื่องที่ประชาคนควรให้ความสำคัญ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา) ประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้ซิกา สะสมรวม 104 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.16 ต่อประชากรแสนคน โดยพบผู้ป่วยกระจายอยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ด้านนายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง ว่า มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพียงจังหวัดเดียว จำนวน 17 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟสนายก [recovered] 01