สรุปสถานการณ์ โควิด-19 พบเพิ่มอีก 111 ราย ยอดสะสมทะลุหลักพัน วันที่ 26 มี.ค. 63

สรุปสถานการณ์ โควิด-19 พบเพิ่มอีก 111 ราย ยอดสะสมทะลุหลักพัน วันที่ 26 มี.ค. 63
สรุปสถานการณ์ โควิด-19 พบเพิ่มอีก 111 ราย ยอดสะสมทะลุหลักพัน วันที่ 26 มี.ค. 63

 

สรุปสถานการณ์ โควิด-19 พบเพิ่มอีก 111 ราย ยอดสะสมทะลุหลักพัน วันที่ 26 มี.ค. 63 วันนี้ เวลา 13.00 น. นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยระบุว่าวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่ม 111 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 29 ราย ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 6 ราย, กลุ่มสถานบันเทิง 3 ราย, กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 19 ราย และกลุ่มที่ร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย 1 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 19 ราย ได้แก่ กลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ 6 ราย แยกเป็นชาวต่างชาติ 1 ราย (เป็นชาวอเมริกัน) และคนไทย 5 ราย, กลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 9 ราย, บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย และเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 1 ราย

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ แต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 63 ราย

สำหรับผู้ป่วยอาการหนักมี 4 ราย ทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยสรุปมีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 88 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 953 ราย เสียชีวิต 4 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,045 ราย

ทั้งนี้ ทางกรมควบคุมโรคยังได้ แนะนำแหล่งข้อมูลสำหรับตรวจสอบ และอัปเดตสถานการณ์ อย่างถูกต้องและเป็นทางการนั้นคือ http://covid19.th-stat.com/th

**เพิ่มเติม ในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางทางสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาได้อัปเดตสถานการณ์ โควิด-19 ในจังหวัดสงขลาดังนี้
ผู้เข้าเกณฑ์ เฝ้าระวังสอบสวนโรค สะสม 251 ราย
ส่งตรวจ ไม่พบเชื้อ 232 ราย
รอผลตรวจ 0 ราย
ผู้ป่วยสะสม(ยืนยันสะสม) 19 ราย
กลับบ้านแล้ว 1 ราย

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาได้อัปเดตสถานการณ์ โควิด-19

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: กระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
อ้างอิง: Covid19.th-stat.com The Standard สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

อาสาควนลังเร่งปั๊มหัวใจชายขับรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้า แต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตไม่ได้

พฤหัส มี.ค. 26 , 2020
  อาสาควนลังเร่งปั๊มหัวใจชายขับรถจักรยานยนต์ช […]
อาสาควนลังเร่งปั๊มหัวใจชายขับรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้า แต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตไม่ได้