Pgslot

สงขลา วัคซีนโควิด-19 เริ่มทยอยฉีดแก่บุคลากรทางการแพทย์ สงขลา วัคซีนโควิด-19 เริ่มทยอยฉีดแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล 14 แห่งในพื้นที่ - HATYAITODAY

สงขลา วัคซีนโควิด-19 เริ่มทยอยฉีดแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล 14 แห่งในพื้นที่

สงขลา วัคซีนโควิด-19 เริ่มทยอยฉีดแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล 14 แห่งในพื้นที่

วันที่ 5 เม.ย. 64 จังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดซิโนแวค จำนวน 10,000 โด๊ส โดยมีกลุ่มเป้าหมายแรกที่รับบริการฉีด คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมจำนวน 5,000 คน โดยจะมีการฉีดวัคซีนเข็มแรก ระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลต่างๆ 14 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลา, โรงพยาบาลหาดใหญ่, โรงพยาบาลสิงหนคร, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี, โรงพยาบาลสะเดา, โรงพยาบาลจะนะ, โรงพยาบาลปาดังเบซาร์, โรงพยาบาลบางกล่ำ, โรงพยาบาลนาหม่อม, โรงพยาบาลสะบ้าย้อย, โรงพยาบาลเทพา, โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพ – หาดใหญ่

ef8086a84f1dbd3dbf2c4d6667a0c931 small HATYAITODAY

โดยมีแพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับวัคซีนคนแรก ซึ่งมีนายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เป็นผู้ฉีดวัคซีนให้ หลังจากนั้นได้มีการลงบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนโด๊สแรกทางแอพพลิเคชั่นออน์ไลน์ เข้าระบบการติดตามผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

f42d1fb53aa31c1e41537e6f661327bd small HATYAITODAY

หลังจากนั้นอีก 1 เดือน ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้จะต้องกลับมารับการฉีดวัคซีนอีกครั้งเป็นโด๊สที่ 2  นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา กล่าวว่า การจัดระบบการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการโดยได้ดำเนินการภายใต้ 8 ขั้นตอน ได้แก่

1) การคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือก่อน เข้ารับบริการและลงทะเบียนเพื่อทำบัตร

2) ชั่ง น้ำหนัก และวัดความดันโลหิต

3) คัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยงและลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน

4) รอการฉีดวัคซีน

5) เข้ารับการฉีดวัคซีน

6) นั่งพักสังเกตอาการ 30 นาที

d6175069821fb353aae32a7c47c0c921 small HATYAITODAY

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 ในกลุ่มบุคลากรการแพทย์และบุคลากรด่านหน้า จะมีกำหนดฉีดในช่วงปลายเดือนเมษายน 2564 โดยมีระยะเวลาห่างจากเข็มแรก ประมาณ 3 สัปดาห์ ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ทางกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

8-9 เมษานี้ นิพนธ์ มท. 2 นัดรวมพลคนจะนะ จัดมหกรรมมวยสุดยิ่งใหญ่ หาทุนช่วยนักเรียนในพื้นที่จะนะ

Mon Apr 5 , 2021
8-9 เมษานี้ นิพนธ์ มท. 2 นัดรวมพลคนจะนะ จัดมหกรรมมวยสุดยิ่งใหญ่ หาทุนช่วยนักเรียนในพื้นที่จะนะ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การแข่งขันชกมวยการกุศล ในศึก”มหกรรมมวยรวมพลคนจะนะ” ประชุมคณะทำงานจัดการแข่งขันการจัดชกมวยการกุศลศึก”มหกรรมมวยรวมพลคนจะนะ” โดยมี นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา ชมรมกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ชมรมมวยไทยสมัครเล่นจังหวัดสงขลา ขนส่งจังหวัดสงขลา พ.ต.อ.ศราวุธ เจี้ยงเต็ม ผกก.สภ.ควนมีด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมย่อย บ้านพักนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อรับฟังแนวทางการจัดงาน รวมถึงการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค และให้การสนับสนุนแก่ฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดการแข่งขันชกมวยดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01