จ.สงขลา kick off รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทางม้าลาย

จ.สงขลา kick off รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทางม้าลาย

วันที่ 22 ก.ย. 65 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา​ มอบหมายให้​ นายก​ริชชัย​ ภู่ฉุน​ นายอำเภอ​สิงหนคร/ผู้อำนวยการ​ศูนย์​ปฏิบัติการ​ความ​ปลอด​ภัยทางถนนอำเภอสิงหนคร​ เป็นประธานในพิธีเปิด​กิจกรรมการรณรงค์​สร้าง​จิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย​ ภายใต้หัวข้อ​ “ทางม้าลายปลอดภัย​ วิ​นั​ยดี​”

306159495 3572161579677769 8645580700287934248 N

โดยในส่วนพื้นที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้นำร่องกิจกรรม kick off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” หยุดชะลอจอดให้คนข้าม มีนายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณทางข้ามทางม้าลาย ถนนทางหลวงหมายเลข 408 กิจกรรมมีการปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย การตีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามทางม้าลาย การจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจน จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน

305221328 3572161569677770 9087336229713595988 N

กิจกรรม“ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ในครั้งนี้เปรียบเสมือนการ kick off การเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้เพื่อให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะทางข้ามม้าลายซึ่งถือว่าเป็นบริเวณที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับประชาชนในการใช้ข้ามถนน / การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ด้วยการชะลอความเร็วในที่คับขันที่มีการจราจรแออัดหรือมีสิ่งกีดขวาง ทางร่วม ทางแยก ทางข้ามหรือทางม้าลาย / การตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้มีวัฒนธรรม มีจิตวิญญาณในการใช้รถใช้ถนนที่รับผิดชอบต่อสังคม และการปรับปรุงด้านกายภาพบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย การตีเส้นทางข้ามทางม้าลายให้กว้างขึ้น/ การติดตั้งไฟแสงสว่างให้เพียงพอและเป็นไฟกะพริบเตือน/การมีป้ายแจ้งเตือนก่อนถึงทางข้ามม้าลาย/ การตั้งกล้อง CCTV และกรณีในที่ชุมชนที่มีผู้ใช้ทางม้าลายจำนวนมากให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร/ การแก้ไขการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ รวมทั้งกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” เป็นต้น

307018112 3572161596344434 821990906877452787 N
306355469 3572161553011105 7932117675501647157 N
305260359 3572161536344440 555848675316600553 N

อ้างอิง : สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

Next Post

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 20 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน ม.ค. 65 สะสม 36,657 คน

Thu Sep 22 , 2022
สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 20 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน ม.ค. 65 สะสม 36,657 คน วันที่ 22 ก.ย. 65 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย มีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้ ทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด- 19 ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด – 19 จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ฯ และขอให้ผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และครบระยะเวลารับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 สามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอให้พี่น้องชาวสงขลาร่วมด้วยช่วยกัน การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครงเมื่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ HATYAITODAYNEWS […]
ปกข่าวโควิด 01