ศอ.บต.มอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เพิ่มความแม่นยำการหาสาเหตุการเสียชีวิตให้โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่

ศอ.บต.มอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เพิ่มความแม่นยำการหาสาเหตุการเสียชีวิตให้โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่

เมื่อวานนี้ 16/12/63 ศอ.บต.มอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เพิ่มความแม่นยำการหาสาเหตุการเสียชีวิตให้โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมด้วย นายปรีชา นวลน้อย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ร่วมลงนามในบันทึกการส่งมอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด รับมอบโดย รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โดยมี อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมงานคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ศอ.บต.มอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เพิ่มความแม่นยำการหาสาเหตุการเสียชีวิตให้โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่
ศอ.บต.มอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เพิ่มความแม่นยำการหาสาเหตุการเสียชีวิตให้โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่


ด้าน รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ ศอ.บต.ให้การสนับสนุนเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เป็นเครื่องตรวจและชันสูตรศพและเป็นภารกิจหลักที่สำคัญนอกเหนือจากการเรียนการสอน การวิจัยและให้บริการแก่ผู้ป่วยของคณะแพทย์ศาสตร์ในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป เป็นการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลฯ เพราะทางโรงพยาบาลฯยังไม่มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจศพโดยเฉพาะ และต้องขอขอบคุณทาง ศอ.บต.และส่วนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนในครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้โรงพยาบาลฯสามารถทำงานได้อย่างสะดวก มีความสมบูรณ์และทันสมัยเท่าทันปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ศอ.บต.มอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เพิ่มความแม่นยำการหาสาเหตุการเสียชีวิตให้โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่

ในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบในเมื่อวานนี้ เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการคือการอำนวยคาวามเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชน ลดช่องว่างซึ่งปัญหาความไม่สงบใน จชต. ส่วนหนึ่งเกิดจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่ได้รับความเป็นธรรม ศอ.บต.จึ่งเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมในทุกๆมิติเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุขโดยเร็ว

ศอ.บต.มอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เพิ่มความแม่นยำการหาสาเหตุการเสียชีวิตให้โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศอ.บต.

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Thu Dec 17 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่  20 ราย มีดังนี้ เป็นผู้เดินทางมาจกาต่างประเทศและเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) จากอินเดีย 6 รายสหราชอาณาจักร 3 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเคตส์ 1 ราย สหรัฐอเมริกา 1 ราย […]
ปกข่าวสำหรับเฟส17 12 3