เคอร์ฟิวพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดบังคับใช้ 10 จังหวัด เริ่ม 12 ก.ค. 64 ห้ามออกนอกเคหสถาน

เคอร์ฟิวพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดบังคับใช้ 10 จังหวัด เริ่ม 12 ก.ค. 64 ห้ามออกนอกเคหสถาน

ศบค.บังคับใช้มาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บังคับใช้ 10 จังหวัด (กทม.ปริมณฑล และ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

1. ห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่มีความจำเป็นยิ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี (เคอร์ฟิว)

2. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของ ศบค.ที่ได้มีประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้

3. กำกับดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMHTTA) อย่างสูงสุด

217495080 1462774150736884 3593605416028823473 N

4. ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป และให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ระดับสถานการณ์ต่างๆ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24, 25, 26) มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

5. ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด และชุดลาดตระเวน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างเข้มงวด โดยให้พร้อมดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.64 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้กรณีตรวจพบผู้ฝ้าฝืนให้บังคับใช้บทลงโทษตามแห่งพ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.25587. สถานศึกษาใช้การเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

215284764 1462774217403544 3350110661647748755 N

ทั้งนี้ทางคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 62/2564 “ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน” ระหว่าง 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และมีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548

อย่างไรก็ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ (9 ก.ค.64) มีเรื่องสำคัญหลายประการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้เข้มข้นขึ้น การยื่นขอจัดตั้งโรงพยาบาลเพิ่ม จัดตั้ง LQ เพิ่มในบางอำเภอ และมาตรการในสถานประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

217436770 1462774234070209 3429840044587687409 N

ทางศบค. ให้จังหวัดสงขลาใช้มาตรการสูงสุดเทียบเท่ากรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ ห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ตั้งแต่เวลา 21.00 น. – 04.00น. ของวันรุ่งขึ้น มาตรการ Work From Home ร้อยละ 50 ร้านสะดวกซื้อ ตลาดเปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.00น – 20.00 น. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาเก็ต สถาบันการเงิน ร้านขายยา เครื่องมือสื่อสาร ร้านขายวัสดุก่อสร้าง เปิดได้ตั้งแต่ 04.00 น. – 20.00 น.

214441597 1462774187403547 9177350205605887615 N

สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเปิดได้ ตั้งแต่ 04.00 น. – 20.00 น. โดยห้ามนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในร้าน ทั้งนี้เริ่มใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในส่วนของมาตรการปิดสถานที่เสี่ยง เช่น ร้านนวด ร้านเสริมความงาม สวนสาธารณะเปิดได้แค่กิจกรรมออกกำลังกายได้ถึงเวลา 20.00 น. และมาตรการห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ยกเว้นการประกอบอาชีพ และกิจกรรมทางศาสนาที่สามารถกระทำได้ และย้ำเรื่องของการงดออกจากเคหะสถาน เว้นแต่มีความจำเป็น หรือธุระฉุกเฉินที่จะได้รับการยกเว้นเป็นรายกรณีไป

อ้างอิง : คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา , สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

จังหวัดสงขลา แถลงการณ์จับกุมแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองสงขลายึดยาบ้ากว่าล้านเม็ด

Mon Jul 12 , 2021
จังหวัดสงขลา แถลงการณ์จับกุมแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองสงขลายึดยาบ้าล้านเม็ด วันที่ 12 ก.ค. 64ที่ ห้องโถงหน้าห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายพงศธร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 9 พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลา แถลงข่าวการจับกุมแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ ของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลา -ยึดยาบ้าจำนวน 1,007,600 เม็ด -ยาไอซ์ 3 กิโลกรัม -ปืน 1 กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืน -และโทรศัพท์ 3 เครื่อง นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ก่อนจับกุมคดีนี้ประมาณ 2 เดือน ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลา ปฏิบัติการด้านการข่าวเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดสงขลา สืบทราบว่า 1.นาย จักรินทร์ […]
ปกข่าว 01