ศูนย์ดำรงธรรมร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการปล่อยน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการปล่อยน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง

   วันนี้(17/07/2563) เวลา 11.00 น. นายรุ่งโรจน์ และสุบ พร้อม นายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา และผู้ประกอบการ ร่วมลงพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ณ ชายทะเลหมู่ที่ 3 ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กรณีมีการปล่อยน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งมีการเผยแพร่ทางโซเชียล (เฟสบุ๊ค) เมื่อช่วงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

       สำหรับกรณีดังกล่าว นายอำเภอสทิงพระได้นัดประชุมหน่วยงานและผู้เกึ่ยวข้องในพื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยให้ผู้ประกอบการจัดทำระบบบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงลำรางสาธารณะ เบื้องต้นทางอำเภอสทิงพระได้ประสานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาแล้วเกี่ยวกับระบบและ รูปแบบของระบบบำบัด โดยในวันนี้ทางคณะ ฯ ได้ดำเนินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักก่อนปล่อยลงสู่ลำราง และจะประสานกับกรมควบคุมมลพิษ ถึงรูปแบบของระบบบำบัดอีกทางหนึ่ง
2.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลาได้สำรวจบริเวณที่มีการปล่อยน้ำลงทะเล (ตามภาพที่ปรากฎในสื่อโซเชียล) แต่ไม่พบการเปิดลำรางในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด หากจะดำเนินการจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอน
3.ในระหว่างนี้ อำเภอสทิงพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา จะเฝ้าติดตามแก้ไขปัญหาน้ำบริเวณดังกล่าว มิให้ส่งผลกระทบ และสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะร่วมกับหน่วยงาน และอำเภอ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการปล่อยน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการปล่อยน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการปล่อยน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

Next Post

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. แกนนำเตรียมความพร้อมโรงเรียนสู้ภัยโควิด-19

Fri Jul 17 , 2020
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. แกนนำเตรียมความพร้อมโรงเรียนสู้ภัยโควิด-19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แกนนำหลักในการเตรียมความพร้อมโรงเรียนสู้ภัย COVID-19 โดยความร่วมมือกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และกลุ่ม DoDone เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้มีพิธีปิดโครงการ มี ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รศ. ดร. นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คุณอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.ไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียน และ ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมในพิธี ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ได้ได้จัดทำสื่อออนไลน์ทั้งเรื่องของการคัดกรอง การเฝ้าระวัง วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติโดยคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01