ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนส่วนราชการสงขลา

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนส่วนราชการสงขลา

วันนี้ (25 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนฝ่าวิกฤตสงขลา

สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์ Covid – 19 ของจังหวัดสงขลา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 รายงานสภาวะเศรษฐกิจ กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดี ๆ ที่จะเชิญ คือ การประมูลทะเบียนรถเลขสวย ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ที่จะจัดประมูลในวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2563 หมวดอักษร ขย (ขุมทรัพย์ล้ำค่า ก้าวหน้า ยั่งยืน) ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะถือปฏิบัติ สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ และอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะต้องดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมรับแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนฝ่าวิกฤตสงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ดำรงธรรมสงขลา

Next Post

นายกตู่ ผลักดันคนว่างงานทั่วประเทศ เพิ่มโควตาวุฒิ ม.6 ส่งเสริมการจ้างงานให้มากขึ้น

Fri Sep 25 , 2020
นายกตู่ ผลักดันคนว่างงานทั่วประเทศ เพิ่มโควตาวุฒิ ม.6 ส่งเสริมการจ้างงานให้มากขึ้น   การจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ที่รัฐบาลช่วยเอกชน สนับสนุนค่าจ้าง 50% จากหลักเกณฑ์เดิมที่ช่วยเหลือผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แต่ได้มีการพิจารณาให้เพิ่มวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 8,690 บาท รัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 4,345 บาท เพื่อดูแลผู้ว่างงานอย่างครอบคลุมทั่วถึง โดยนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการและทำสัญญาจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือหากผู้จบการศึกษาใหม่ลาออกในระหว่างโครงการ สถานประกอบการสามารถหาผู้จบการศึกษาใหม่ทดแทนได้ นักศึกษาจบใหม่ทั่วประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปวส., ปวช. อายุไม่เกิน 25 ปี หรือถ้าเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 25 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาในช่วงปี […]
นายกตู่ ผลักดันคนว่างงานทั่วประเทศ เพิ่มโควตาวุฒิ ม.6 ส่งเสริมการจ้างงานให้มากขึ้น