คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี

คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี
คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี

คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี

ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยให้มีผลในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ บรรเทาปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงิน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนมาตรการการคลังของรัฐบาล

สรุปว่า “อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจึงช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ตรงกันข้าม หากอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับสูงขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะมีแนวโน้มชะลอลง”

***คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คือ ผู้บริหารระดับสูงของ ธนาคารแห่งประเทศไทย 3 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 4 คน ประชุมกันปีละ 8 ครั้ง เพื่อลงมติตัดสินระดับของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสมกับภาวะและแนวโน้มของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: hatyaitoday
อ้างอิง: BBC

Next Post

คำสั่งด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดโควิด-19 สั่งปิดสถานที่ต่างๆ

Sat Mar 21 , 2020
คำสั่งด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดโควิด-19 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดโควิด-19 โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติ ดังนี้ 1.ปิดสถานที่เสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย คือ สนามมวย สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สนามชนโค ชนไก่ กัดกว่า 2.ปิดชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่ 20 มีนาคม-2 เมษายน 2563 คือ สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ฟิตเสน ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านเสริมความงาม โรงมหรสพ โรงภาพยนต์ 3.หน่วยงานราชการ งด/เลื่อน จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น การแข่งขันกีฬา การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมตัั้งแต่ 50 คนขึ้นไป งานสงกรานต์ งานประเพณี เช่น การทำบุญสงกรานต์ที่วัด สรงน้ำพระที่วัด บุญประเพณี งานประจำปี […]
คำสั่งด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดโควิด-19