สงขลาน่าห่วง ! พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 48 ราย มากที่สุดใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน แนะหยุดอยู่บ้าน ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก

วันที่ 9 มิ.ย. 64 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 25 พ.ค. 64 ว่า พบผู้ป่วย 130 ราย คิดเป็น 0.13 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ สงขลา 48 ราย รองลงมา นราธิวาส 33 ราย, ยะลา 18 ราย, ปัตตานี 17 ราย, พัทลุง 6 ราย, ตรัง 6 ราย และสตูล 2 ราย

198908916 3741874019254473 2223459379135715334 N

สคร.12 สงขลา ขอแนะนำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคโควิด 19 เมื่อต้องเก็บตัวอยู่บ้าน บ้านต้องไม่มียุงลาย ใช้เวลาว่างกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายง่าย ๆ ตามมาตรการ 3 เก็บ (เก็บให้ เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย) คือ

1. เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำ ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

2.เก็บกวาด บ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง ป้องกันยุงลายเกาะพัก

3. เก็บน้ำดื่ม น้ำใช้ให้สะอาดมิดชิด ป้องกันได้ทั้งโรค ไข้เลือดออก โรคปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกานายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมถึงผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ณ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 จำนวน 21 แห่ง พบลูกน้ำยุงลายในอาคาร ร้อยละ 24, พบลูกน้ำยุงลายในภาชนะรอบ ๆ อาคาร ร้อยละ 8 ของภาชนะทั้งหมด ภาชนะที่พบได้แก่ ภาชนะที่ใส่น้ำใช้, ภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว, อ่างบัว, ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว จากการสำรวจดังกล่าว ได้มีการควบคุม และทำลายภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ไข้เลือดออก

โดยวันไข้เลือดออกอาเซียน ในปี 2564 (ASEAN Dengue Day 2021) ภายใต้ประเด็นรณรงค์ คือ “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก” (ASEAN Unite Against Dengue Amidst the Pandemic) โดยตรงกับวันที่ 15 มิ.ย. ของทุกปี กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ทำให้หลายคนต้องหยุดอยู่กับบ้าน เพื่อหยุดการแพร่เชื้อโควิด 19 แนะยึดมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

อ้างอิง : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Next Post

จังหวัดสงขลา ปิดสถานที่ตามประกาศชั่วคราว จนถึง 22 มิ.ย.64

Thu Jun 10 , 2021
จังหวัดสงขลา ปิดสถานที่ตามประกาศชั่วคราว จนถึง 22 มิย.64 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 33/2564 เรื่องขยายระยะเวลาการบังคับใช้ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา ปิดสถานที่ตามประกาศชั่วคราว จนถึง 22 มิ.ย. 64 อ้างอิง : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา  Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01