1 ธ.ค.นี้ ดีเดย์น้ำมันดีเซลไม่เกินลิตรละ 28 บาท พร้อมปรับสูตรเหลือแค่ B7 ชนิดเดียว

1 ธ.ค.นี้ ดีเดย์น้ำมันดีเซลไม่เกินลิตรละ 28 บาท พร้อมปรับสูตรเหลือแค่ B7 ชนิดเดียว

วันที่ 25 พ.ย. 64 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน

Man Putting Gasoline Fuel Into His Car Pump Gas Station 1150 14574

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เหลือ 1 ชนิด คือ B7 จากปัจจุบันมี 3 ชนิด คือ B7 B10 และ B20 เป็นเวลา 4 เดือน โดยคาดว่าจะให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565 ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

Closeup Fuel Nozzles Gas Station 53876 144502

อย่างไรก็ตามการปรับสูตรผสมน้ำมันดีเซลดังกล่าว จะส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงมาอยู่ที่ไม่เกินลิตรละ 28 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาค่าครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ที่ประชุมยังขอความร่วมมือไปยังผู้ค้าน้ำมันให้กำหนดค่าการตลาดราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินระดับ 1.40 บาทต่อลิตรอีกด้วย

อ้างอิง : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ ฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ตามบ้าน

Thu Nov 25 , 2021
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ตามบ้าน วันที่ 25 พ.ย. 64 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี , นางสาวทิพย์วิมล พลรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ , นายณตฤณ เพ็ชรมี หัวหน้าฝ่าย บริการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าให้กำลังใจและให้บริการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ตามบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อหาเชื้อโควิด-19 […]
ปกข่าว 01