ครม. ต่อเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลงลิตรละ 5 บาท อีก 2 เดือน ถึง 20 ก.ค. นี้

ครม. ต่อเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลงลิตรละ 5 บาท อีก 2 เดือน ถึง 20 ก.ค. นี้

วันที่ 19 มี.ค. 66 มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2566 บรรเทาความเดือดร้อน ลดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและภาคธุรกิจจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ยังคงผันผวน

Man Gas Station With Car Close Up 2048x1471 1

กระทรวงการคลัง ประเมินผลกระทบต่อรายได้ของรัฐและผลกระโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งระยะเวลาการดำเนินการในครั้งนี้ ประมาณ 2 เดือน คาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท 

Woman Filling Up Car Gas Station

การลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในครั้งนี้ ช่วยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศซึ่งเป็นต้นทุนในภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือในระดับที่จะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ พิจารณาแล้ว ภาพรวมในระบบเศรษฐกิจทุกมิติ จะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง

อ้างอิง : คณะรัฐมนตรี

Next Post

ตำรวจสตูลร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจับกุมร้านขายบุหรี่เถื่อน

Sun Mar 19 , 2023
ตำรวจสตูลร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจับกุมร้านขายบุหรี่เถื่อน วันที่ 19 มี.ค. 66 เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่สตูล ลงพื้นที่จำนวนสองจุด คือ บ้านเลขที่ 880/1 ม.7 และ บ้านเลขที่ 749/2 ม.4 พื้นที่ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จับกุมผู้ค้าบุหรี่เถื่อนได้ผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลาง โดยตั้งข้อหามีไว้เพื่อขาย ซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และจากกรณีการรายงานข่าวทางสื่อโทรทัศน์ว่ามีการลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศที่มิได้เสียภาษีมาขายให้กับประชาชนในพื้นที่นั้น สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล ได้ตรวจสอบร้านค้าสถานที่ตั้งขายบุหรี่ตามที่เป็นข่าว พบว่าอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล แต่อย่างใด โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล อยู่ในเขตตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล พร้อมกันนี้ได้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมและป้องปรามจำหน่ายบุหรี่เถื่อนในพื้นที่มาโดยตลอด โดยก่อนหน้านี้มีการจับกุมร้านค้าบริเวณดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่อง 1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ได้ทำจับกุมนายซอลีฮีน หวังขวัญ กับพวก บริเวณบ้านเช่าเลขที่ […]
ปกข่าว 01