อธิบดีกรมการค้าภายใน เดินหน้าเร่งช่วยเหลือปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในพื้นที่จังหวัดสงขลา

อธิบดีกรมการค้าภายใน เดินหน้าเร่งช่วยเหลือปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในพื้นที่จังหวัดสงขลา

          เมื่อวานนี้ (19/6/63)  อธิบดีกรมการค้าภายในเดินหน้าเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในพื้นที่จังหวัดสงขลา หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 พร้อมชูมาตรการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายปลากะพง เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวขนาดใหญ่ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 19 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอสิงหนคร, อำเภอบางกล่ำ, อำเภอควนเนียง, อำเภอจะนะ, อำเภอเทพา และ อำเภอสะบ้าย้อย กว่า 700 ราย และมีการคาดการณ์ปริมาณผลผลิต ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฏาคม รวมจำนวนกว่า 500 ตัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงได้รับผลกระทบไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ ทำให้มีปลากะพงเหลือค้างในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานการประชุมหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง จังหวัดสงขลา ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนประมงอำเภอและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง เข้าร่วมประชุม

อธิบดีกรมการค้าภายใน เดินหน้าเร่งช่วยเหลือปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในพื้นที่จังหวัดสงขลา

โดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ได้รับการสนับสนุนเงินจ่ายขาดจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 26,780,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินการระบายปลากะพงส่วนเกินและ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในจังหวัดสงขลา ตามโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพงจังหวัดสงขลา ปื 2563 ปริมาณเป้าหมาย 650 ตัน ในอัตรากิโลกรัมละ 130 บาท หรือตันละ 130,000 บาท และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ซึ่งแบ่งวงเงินออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย วงเงิน 26 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าชดเชยส่วนต่างและ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ อาทิ ค่าจัดการแปรสภาพ ค่าจัดการด้านคุณภาพค่าเก็บรักษา คำบรรจุภัณฑ์ค่าขนส่ง ในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ 40 บาท และวงเงิน 780,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานดำเนินการตามโครงการฯ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินดำเนินการ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการบริหารจัดการกระจายปลากะพงจังหวัดสงขลากำหนด

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าและซื้อปลากะพงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เพราะจังหวัดสงขลาถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตปลากะพงที่อร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและ ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงได้รับปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ มั่นใจว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายความต้องการในการบริโภคสินค้าจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น ขอให้เกษตรกรปรับตัวเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้

อธิบดีกรมการค้าภายใน เดินหน้าเร่งช่วยเหลือปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในพื้นที่จังหวัดสงขลา

อธิบดีกรมการค้าภายใน เดินหน้าเร่งช่วยเหลือปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในพื้นที่จังหวัดสงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงรูปภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 20 มิถุนายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

Sat Jun 20 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 20 มิถุนายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย วันที่ 20 มิถุนายน 2563  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในฐานะผู้ช่วยโฆษก ศบค. ได้รายงานว่าการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 1 ราย ตามข้อมูลดังนี้ เป็นคนไทยผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 1 ราย อยู่ใน State Quarantine – เป็นผู้เดินทางมาจากประเทศบาห์เรน และเข้าพักอยู่ใน State Quarantine กทม โดยสรุปวันนี้ สถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 20 มิ.ย. 2563 ยังรักษาในโรงพยาบาล 80 ราย เสียชีวิตรวม 58 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 20 มิถุนายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย