กรมขนส่งทางบกประกาศงดอบรม ทดสอบ ต่ออายุใบขับขี่ ทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

กรมขนส่งทางบกประกาศงดอบรม ทดสอบ ต่ออายุใบขับขี่ ทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันเสาร์ที่ 2/1/2564 กรมการขนส่งทางบอกได้ออกประกาศ งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรในวันที่ 25/3/2563 และขยายเวลาการใช้งานประกาศดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 15/1/2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อธิบดีการขนส่งทางบกจึงออกประกาศไว้ดังนี้

135009880 3691688584250654 8782941776283928233 o HATYAITODAY
133708013 3691688654250647 2948624654191771882 o HATYAITODAY

1.ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งงดการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิด กรณีผ่านการอบรมและทดสอบแล้ว ให้นำผลผ่านการอบรบและทดสอบมาขอยื่นทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้ไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

2.ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งงดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด กรณีการอบรมผ่านระบบ E-learning ทางเว็บไซต์ www.dle -elearning.com ให้ใช้เฉพาะการขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ล่วงหน้าก่อนสิ้นวันหมดอายุไม่เกิน 90 วัน หรือกรณีใบอนุญาตสิ้นอายุได้ไม่เกิน 1 ปี โดยให้นำผลการผ่านการอบรมมาขอทดสอบสมรรรถภาพทางกายได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้ไม่กิน 90 วัน

3. ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนและศูนย์บริการร่วม

4. ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งงดการจัดฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

5. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพฯพื้นที่ 1-5 ขนส่งจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา เฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019(โควิด-19)ในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและรายงานให้กรมการขนส่งทางบกทราบเป็นระยะๆ

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกท่าน ดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงจาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 315 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Sun Jan 3 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 315 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 11.30 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 315 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 136 จำนวน 7,694 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 274 ราย ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุก) 20 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 21 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 0 ราย   HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 315 ราย