องค์การอาหาร แนะปรุงสุกเนื้อหมู-ไก่-เป็ดปลอดภัยไร้โควิด เลือกซื้อจากแหล่งผลิตมาตรฐาน

องค์การอาหาร แนะปรุงสุกเนื้อหมู-ไก่-เป็ดปลอดภัยไร้โควิด เลือกซื้อจากแหล่งผลิตมาตรฐาน

วันที่ 2 มี.ค. 64 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ จากโรงตัดแต่งเนื้อสุกรในจ.ปทุมธานี โดยขณะนี้โรงงานปิดเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และอยู่ภายใต้การควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ ขอย้ำความมั่นใจให้กับประชาชนว่า เนื้อสุกรสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย

จากงานวิจัยพบว่าสัตว์เศรษฐกิจ เช่น สุกร ไก่และเป็ด จะไม่สามารถติดโรคโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน โดยองค์การระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน เช่น องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และหน่วยงานด้านอาหาร (USFDA) ต่างยืนยันอาหารไม่ใช่แหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 ในกรณีที่เนื้อสัตว์ปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 จากผู้ป่วยก็มีโอกาสน้อยที่จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้ เนื่องจากเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถเพิ่มจำนวนในเนื้อสัตว์ได้ รวมถึงเชื้อโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสที่มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ต่ำและถูกทำลายได้ง่าย ปริมาณของเชื้อไวรัสจึงไม่เพียงพอที่จะก่อโรคได้

อย่างไรก็ตามแนะนำให้ประชาชนรับประทานเนื้อสัตว์ปรุงสุก เพราะเชื้อโควิด-19 สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 56 องศา เป็นเวลา 30 นาที และถ้าต้มให้เดือดที่อุณหภูมิ 100 องศา เชื้อโควิด-19 ทั้งหมดจะถูกทำลายทันที พร้อมแนะนำให้เลือกเนื้อสุกรจากสถานที่จำหน่ายที่สะอาด มีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ หรือให้สังเกตตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมปศุสัตว์

 

Next Post

อย่าลืม ! ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งให้หมด ระยะเวลาโครงการหมดเขต 31 มี.ค. 64

อังคาร มี.ค. 2 , 2021
อย่าลืม ! ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งให้หมด ระยะเวลาโ […]