ครม.มีมติเห็นชอบเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั่วประเทศ คาดวันที่ 21 มีนาคม 2564 จะกำหนดเป็นวันเลือกตั้ง

ครม.มีมติเห็นชอบเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั่วประเทศ คาดวันที่ 21 มีนาคม 2564 จะกำหนดเป็นวันเลือกตั้ง

วันนี้ 12/1/2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคาดด้วยว่า วันอาทิตย์ที่ 21/3/2564 จะกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั้ง 3 ระดับ

697303e525fbb23f7d9ab8decf3aefbf small HATYAITODAY

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคาดการณ์ว่า ในวันจันทร์ที่ 25/1/2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนด และคาดด้วยว่าในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 จะกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั้ง 3 ระดับ คือ นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง นายกเทศมนตรีตำบล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ไว้อย่างรัดกุมอีกด้วย

1607321093911 HATYAITODAY

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถที่จะเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ยังไม่ยุติหรือคลี่คลาย หรือเกิดสถานการณ์อื่นๆ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : นายนิพนธ์ บุญญามณี

Next Post

ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.สงขลา ให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนริมสระบัว พร้อมส่งตัวกลับคืนสู่ญาติ

Tue Jan 12 , 2021
ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.สงขลา ให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนริมสระบัว พร้อมส่งตัวกลับคืนสู่ญาติ วันนี้ 12/1/2564 เมื่อเวลา 14.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา ร่วมกับฝ่ายสังคมสงเคราะห์เทศบาลนครสงขลา เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือชายเร่ร่อน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับ ร่วมกับฝ่ายสังคมสงเคราะห์เทศบาลนครสงขลา เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครสงขลา หลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลาเมื่อเวลาประมาณ 9.50 น. ลงพื้นที่ตรวจ บริเวณแหลมสนอ่อน และบริเวณศาลาริมสระบัว พบคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง อาศัยอยู่บริเวณศาลาริมสระบัว จำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ ได้สอบถามข้อเท็จจริงชายรายดังกล่าว อายุ 42 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ซ.ร่วมใจ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ชายรายดังกล่าวได้ให้ข้อมูลว่า ตนเองและบิดา มารดา เดิมมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดตรัง และได้ติดตามบิดา มารดามาอาศัยอยู่จังหวัดสงขลา เป็นระยะเวลาเกือบ 40 ปี หลังจากบิดา […]
ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.สงขลา ให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนริมสระบัว พร้อมส่งตัวกลับคืนสู่ญาติ