หาดใหญ่ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศบาล

หาดใหญ่ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศบาล

วันที่ 23 มี.ค. 64 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ โดยในวันนี้ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ซิตี้คอป สำนักปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” โดยเส้นทางเริ่มตั้งแต่ ตลาดโก้งโค้ง ตลาดพลาซ่า 1 2 3 ริมทางรถไฟ ทั้งนี้ได้มีการแจกใบปลิวให้แก่พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน เพื่อเป็นการให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานครหาดใหญ่

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมพิจารณาร่างคำสั่งมาตรการป้องกันโควิด-19

พุธ มี.ค. 24 , 2021
 จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่ […]