ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสงขลา เผยการเปิดรับสมัครเลือกตั้งอบจ. ต้องเป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสงขลา เผยการเปิดรับสมัครเลือกตั้งอบจ. ต้องเป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ

วันที่ 3 พ.ย. 63 บริเวณสถานที่การเลือกตั้งท้องถิ่นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสงขลา เผยถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

43b675af5d287ef96cda10fd1eb9e59f small HATYAITODAY

ซึ่งกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรับสมัครในวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 วันนี้ ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครเพิ่มทั้งหมด จำนวน 5 ราย แบ่งเป็นผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 3 ราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 2 ราย ดังนี้ นางสาวอภิญญา ยอดแก้ว (เบอร์ 5)  นายวชิรวิทย์ ภัสระ (เบอร์ 6) โดย อ้างอิงจากข้อมูลเดิมในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสงขลา เผยการเปิดรับสมัครเลือกตั้งอบจ. ต้องเป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ

มีผู้สมัครทั้งหมดจำนวน 93 ราย มาสมัครเพิ่มในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อีกจำนวน 5 ราย รวมมีผู้มาสมัครทั้งหมด จำนวน 98 ราย ทั้งนี้ บรรยายกาศภายในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และอยู่ภายใต้ พรก.ฉุกเฉินทาง อบจ.สงขลา จึงได้มีมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 โดยการให้สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้อุณหภูมิร่างกาย และยังคงมีการหาเสียงในรูปแบบ new normal

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสงขลา เผยการเปิดรับสมัครเลือกตั้งอบจ. ต้องเป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ

อย่างไรก็ตามนายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการศูนย์ ร่วมสังเกตการณ์ ดูความเรียบร้อยให้เป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

ร.พ.สงขลานครินทร์ เดินหน้าติดโซลาร์เซลล์ 1000 กิโลวัตต์ที่หลังคาอาคาร ค่าไฟฟ้าลดลงหลายล้านบาทต่อปี

Wed Nov 4 , 2020
ร.พ.สงขลานครินทร์ เดินหน้าติดโซลาร์เซลล์ 1000 กิโลวัตต์ที่หลังคาอาคาร ค่าไฟฟ้าลดลงหลายล้านบาทต่อปี   โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปลี่ยนหลังคาโรงพยาบาลให้เป็นแผงโซลาเซลล์ ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานในโรงพยาบาลยามกลางวันควบคู่กับไฟหลวง ทำให้ตอนนี้โรงพยาบาลสามารถลดค่าไฟได้ปีกว่าละ 500,000 บาท และเมื่อรวมกับมาตรการอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ติดฟิล์มอาคาร เหลื่อมเวลาการใช้ไฟ ฯลฯ แล้วทำให้โรงพยาบาลสามารถลดค่าไฟได้นับล้านบาทต่อปี ต้องยอมรับว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศต่างๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าคือหนึ่งในทิศทางพลังงานของโลกเลยทีเดียว  ซึ่งจากสถิติพบว่าโรงพยาบาลที่ติดโซลาร์เซลล์สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 4แสนบาทต่อปี หากใช้แผงโซลาร์เซลที่คุณภาพสูง ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจะอยู่ที่ 3.3 ล้านบาท และมีอายุการใช้งานถึง 25 ปิ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา จึงถือว่าคุ้มมาก “ ถ้าโรงพยาบาลต่างๆประหยัดค่าไฟฟ้าได้ ก็สามารถนำเงินส่วนนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ หรือจ้างบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลกร ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้น ” HATYAITODAYNEWS Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ร.พ.สงขลานครินทร์ เดินหน้าติดโซลาร์เซลล์ 1000 กิโลวัตต์ที่หลังคาอาคาร ค่าไฟฟ้าลดลงหลายล้านบาทต่อปี