โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 4 จุดริมทะเลสงขลา คืบหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 4 จุดริมทะเลสงขลา คืบหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์

    เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ทางกรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลสงขลา
  ซึ่งตัวโครงการก่อสร้างเขื่อน ได้มีการรวม 4 พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย
1. พื้นที่ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา ความยาว 2,990 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
2. พื้นที่ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ระยะที่ 1 มีความยาว 538 เมตร ความก้าวหน้าประมาณ 55-60%  ระยะที่ 2  มีความยาว 564 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าประมาณ 65-70%
3. พื้นที่ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ความยาว 710 เมตร ซึ่งศาลปกครองสงขลามีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการก่อสร้างเป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด มีความก้าวหน้า 10-15 %
4. พื้นที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ความยาว 3,439 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 30-40 %
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 4 จุดริมทะเลสงขลา คาบหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 4 จุดริมทะเลสงขลา คาบหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์
โดยสำนักงาน ทช.ที่ 5 จังหวัดสงขลา เผยผลการตรวจสอบทั้ง 4  พื้นที่ พบว่าขั้นตอนการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงชายหาด เช่น การขุดหน้าดิน การถมดิน การถมหิน ทำให้แนวชายหาดเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ทั้งนี้ ผลจากการก่อสร้างในช่วงนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดสิ้นสุดโครงกา รและบริเวณใกล้เคียง ทางกรม ทช. จะติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเลสงขลาต่อไป
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 4 จุดริมทะเลสงขลา คาบหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 4 จุดริมทะเลสงขลา คาบหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Fri Oct 16 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)   วันที่ 16  ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย มีดังนี้ เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเข้า State Quarantine จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย, สหราชอาณาจักร 1 ราย,เอธิโอเปีย 1 รายและสิงค์โปร์ 1 ราย       HATYAITODAYNEWS […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย