โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 4 จุดริมทะเลสงขลา คืบหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 4 จุดริมทะเลสงขลา คืบหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์

    เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ทางกรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลสงขลา
  ซึ่งตัวโครงการก่อสร้างเขื่อน ได้มีการรวม 4 พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย
1. พื้นที่ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา ความยาว 2,990 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
2. พื้นที่ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ระยะที่ 1 มีความยาว 538 เมตร ความก้าวหน้าประมาณ 55-60%  ระยะที่ 2  มีความยาว 564 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าประมาณ 65-70%
3. พื้นที่ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ความยาว 710 เมตร ซึ่งศาลปกครองสงขลามีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการก่อสร้างเป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด มีความก้าวหน้า 10-15 %
4. พื้นที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ความยาว 3,439 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 30-40 %
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 4 จุดริมทะเลสงขลา คาบหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 4 จุดริมทะเลสงขลา คาบหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์
โดยสำนักงาน ทช.ที่ 5 จังหวัดสงขลา เผยผลการตรวจสอบทั้ง 4  พื้นที่ พบว่าขั้นตอนการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงชายหาด เช่น การขุดหน้าดิน การถมดิน การถมหิน ทำให้แนวชายหาดเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ทั้งนี้ ผลจากการก่อสร้างในช่วงนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดสิ้นสุดโครงกา รและบริเวณใกล้เคียง ทางกรม ทช. จะติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเลสงขลาต่อไป
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 4 จุดริมทะเลสงขลา คาบหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 4 จุดริมทะเลสงขลา คาบหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

ศุกร์ ต.ค. 16 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเช […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย

รายงานพิเศษ

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 72 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 72 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 95 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 95 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 92 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 92 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 150 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 150 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 175 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 175 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

วิดิโอแนะนำ

James Korean เปิดใหม่ !!! บุฟเฟ่ต์เกาหลีเริ่มต้นที่ 199 เท่านั้น พิกัด หาดใหญ่

James Korean เปิดใหม่ !!! บุฟเฟ่ต์เกาหลีเริ่มต้นที่ 199 เท่านั้น พิกัด หาดใหญ่

Jamcha คาเฟ่เปิดใหม่ มุมถ่ายรูปเยอะ คอชาเขียวห้ามพลาด

Jamcha คาเฟ่เปิดใหม่ มุมถ่ายรูปเยอะ คอชาเขียวห้ามพลาด

Lagom House คาเฟ่สุดชิค ย่าน ญ.ว.

Lagom House คาเฟ่สุดชิค ย่าน ญ.ว.

คาเฟ่ครัวซองต์โฮเมดน้องใหม่สุดฮิต ห้ามพลาด !!!

คาเฟ่ครัวซองต์โฮเมดน้องใหม่สุดฮิต ห้ามพลาด !!!

ร้านอาหารไม้โมก สะเดา อาหารใต้รสเด็ด บรรยากาศร่มรื่น

ร้านอาหารไม้โมก สะเดา อาหารใต้รสเด็ด บรรยากาศร่มรื่น

Vlog หาดใหญ่ไปไหนดี Part 2

Vlog หาดใหญ่ไปไหนดี Part 2