รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563

 วันนี้ (30 ต.ค.63) เวลา 09.00 น.ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2563โดยมีนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
 ด้วยจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ตั้งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมที่พัดผ่าน คือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ของทุกปี มีผลทำให้จังหวัดสงขลาเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อาจมีความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้น และพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อน เป็นเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เป็นบริเวณกว้างอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำ 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเทศบาลเมืองขารูปช้าง ได้กำหนดเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2563 เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์ ตั้งแต่ยามปกติ เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการสำหรับวางแผน สั่งการวิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุมการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา จากภัยพิบัติต่าง ๆ ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอด 24 ชั่วโมง
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องของการเตรียมความ
พร้อมในด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการฟื้นฟูภายหลังเกิดภัย อีกทั้งเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกด้วย
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563 รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563 รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563 รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563 รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563 รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563 รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563
อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

สสจ.พัทลุง แถลงจับเเรงงานข้ามชาติจำนวน 9 คน พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน ขณะหลบซ่อนที่อ.รัตภูมิ นานถึง 2 เดือน

Fri Oct 30 , 2020
สสจ.พัทลุง แถลงจับเเรงงานข้ามชาติจำนวน 9 คน พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน ขณะหลบซ่อนที่อ.รัตภูมิ นานถึง 2 เดือน    วันนี้ 30 ต.ค.63 เวลา 10 .00 น.   สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ออกมาแถลงผลตรวจเชื้อโควิค-19 จากแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมือง มาทำงานในจังหวัดสงขลา ร่วม 2 เดือนและมาถูกจับกุมที่พัทลุง รวม 10 คน พบ 1 คนมีไข้สูงและพบซากเชื้อโควิด-19 โดยล่าสุดตอนนี้ได้ส่งผลตรวจซ้ำอีกรอบ เพื่อรอผลยืนยันเชื้อโควิด-19 ในวันพรุ่งนี้ 31 ต.ค.63 ซึ่งกรณีดังกล่าว นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในฐานะเลขาคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพัทลุง ได้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า หลังมีการจับกุมแรงงานชาวเมียนมากลุ่มดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจร่างกายเบื้องตามแผนเผชิญเหตุ แต่ทั้ง 10 คน […]
แถลงจับเเรงงานข้ามชาติจำนวน 9 คน