โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา ปลูกฝังนร.-ประชาชนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา ปลูกฝังนร.-ประชาชนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมการประมง ร่วมกับ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จัด “โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา” วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน ปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป

อีกทั้ง สนับสนุนนโยบายด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง กิจกรรมประกอบด้วย การจัดเก็บขยะ ล้างทำความสะอาดบริเวณ ทร.สงขลา ปลูกต้นไม้ ดูแลฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว โดย ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง
เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นายวินัย ตกวุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ทีมอสม.เทศบาลนครสงขลา ทีมงานเก็บกวาดขยะเทศบาลนครสงขลา นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนครสงขลา 1 และนักเรียนในศูนย์เรียนสวัสดิภาพและธรรมมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา เข้าร่วมในโครงการ ประมาณ 130 คน

ทั้งนี้ได้มอบภาพปลาแก่คณะครูและนักเรียน เป็นอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์น้ำต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) จังหวัดสงขลา

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา ปลูกฝังนร.-ประชาชนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา ปลูกฝังนร.-ประชาชนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา ปลูกฝังนร.-ประชาชนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา ปลูกฝังนร.-ประชาชนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : องค์การสะพานปลา

 

Next Post

กรมบัญชีกลาง แจงเร่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ความพิการ ภายใน 22 ก.ย.นี้

Sat Sep 12 , 2020
กรมบัญชีกลาง แจงเร่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – ความพิการ ภายใน 22 ก.ย.นี้ ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้แจ้งทางหน้าเพจ facebook ท้องถิ่นไทย ว่า การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ก.ย.63 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 ก.ย.นี้  น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง แจงว่าตามขั้นตอนการดำเนินการ กรมบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามปฏิทินการจ่าย แต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในเดือนกันยายน 2563 พบว่าไม่เพียงพอ สถ.จึงต้องจัดสรรเพิ่ม กรมบัญชีกลางจึงจะสามารถจ่ายได้ กรมบัญชีกลางห่วงใยและเข้าใจในความจำเป็นของผู้มีสิทธิทุกท่าน เมื่อ สถ.ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิอย่างเร่งด่วนต่อไป (ภายในเดือน ก.ย.63)  ขอให้ติดตามข่าวจาก facebook กรมบัญชีกลาง อย่างใกล้ชิด  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 […]
กรมบัญชีกลาง แจงเร่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ความพิการ ภายใน 22 ก.ย.นี้