จังหวัดนราธิวาส มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต 1 คน เป็นผู้เสียชีวิตคนที่ 2 ของจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต 1 คน เป็นผู้เสียชีวิตคนที่ 2 ของจังหวัด

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายแพทย์สถาพร สินเจริญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นางสาวอารีย์ อ่องสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะทำงาน EOC COVID-19 จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อรายงานสถานการณ์ ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ ของจังหวัดและการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ณ ห้องโถงชั้นล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ซึ่งจากที่มีรายงานว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต 1 คน ทางศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC จ.นราธิวาส รายงานว่าชายอายุ 80 ปี ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ผู้ป่วยรายที่ 36 จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เสียชีวิตแล้ว โดยชายคนนี้ เป็นหนึ่งในผู้ที่เดินทางกลับจากไปร่วมชุมนุมเผยแพร่ศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย

โดยผู้ป่วยรายที่ 36 ของประเทศไทยและเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ก่อนส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และเสียชีวิตเช้าวันนี้ ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ของ จ.นราธิวาส รวม 2 คน  และเป็นคนที่ 58 ของประเทศ แต่ยังไม่ได้ส่งรายงานต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้เสียชีวิต คือรายที่ 37,38 ,39 และรายที่ 40 ซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิตรายล่าสุดยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามคือโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ จ.นราธิวาส ทั้งนี้ผู้ป่วยรายที่ 38 ซึ่งเป็นสามีของลูกสาวผู้เสียชีวิต ล่าสุดได้รับการยืนยันจากศูนย์ EOC จ.นราธิวาสว่า ตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 ส่วนรายที่ 37,39 และ 40 ซึ่งเป็นลูกสาว หลานและคนเลี้ยงหลานของผู้เสียชีวิต อาการโดยรวมไม่หนักมาก

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดรับลงทะเบียน "รับถุงยังชีพ"รอบที่ 2

Tue Jun 2 , 2020
เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดรับลงทะเบียน “รับถุงยังชีพ”รอบที่ 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2  โดยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือกรณีรับเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)  มีดังนี้ 1.เป็นเจ้าบ้าน หรือผู้อาศัยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 2.มีสัญชาติไทย 3.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ดังนี้ > เป็นผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบทำให้ต้องหยุดประกอบกิจการหรือไม่ สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติส่งผลให้ขาดรายได้ . > เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกบอการซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน ลดเวลาทำงาน หรือเป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ > เป็นผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบาก เป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาซ้ำซ้อน > เป็นพนักงานจ้าง / ลูกจ้างที่มีรายได้ไม่เกิน 117,0000 บาท /คน/ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 -12 มิถุนายน 2563  […]
เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดรับลงทะเบียน "รับถุงยังชีพ"รอบที่ 2