เคาะเพิ่ม 3 โครงการเกษตรพาณิชย์ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกร

เคาะเพิ่ม 3 โครงการเกษตรพาณิชย์ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกร

เคาะเพิ่ม 3 โครงการเกษตรพาณิชย์ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกร

         ภาครัฐเคาะโครงการสำหรับการเอื้อเฟื้อความสะดวกในกับเกษตรเพิ่ม ซึ่งมีการร่วมมือกับภาคเอกชน  เป็นการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในยุคที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถตอบสนองกับพฤติกรรมการอุปโภค – บริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยโมเดล “เกษตรพาณิชย์” ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บูรณาการระบบการพาณิชย์ด้าน E – Commerce สินค้าเกษตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนภายใต้ 3 โครงการหลักที่จะช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ประกอบด้วย

1. โครงการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง ที่ช่วยสนับสนุนลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งทางไปรษณีย์ไทย และบรรจุภัณฑ์ในราคาพิเศษ เกษตรกรที่สนใจจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่เว็บไซต์ ช่วยเกษตร .com เริ่ม 21 มิ.ย.นี้ จากนั้นเกษตรกรจะได้รับบัตรสมาชิกออนไลน์ และเมื่อมีการขนส่งจะต้องแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ หรือใช้กล่องที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าขนส่งในอัตราพิเศษ 5 กก. 30 บาท หากเกิน 5 กก. คิดเหมาเป็นกก. ละ 8 บาท ที่สำคัญการบรรจุผลผลิตทางการเกษตรกจะต้องได้มาตรฐาน และจัดส่งด้วยตนเองที่สาขาไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563

2. โครงการเพิ่มความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรเรียนออนไลน์ผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ด้วยระบบออนไลน์ e – Learning โดยเป็นการสอนผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live พร้อมเรียนซ้ำได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563 ประกอบด้วย 1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ 2. การใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ 3. เทคนิคการขายและทำการตลาดออนไลน์

3. โครงการช่วยขายผลผลิตการเกษตรสู่ตลาดออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะเปิดให้เกษตรกรที่ต้องการขายผลผลิตบนตลาดออนไลน์ ลงทะเบียนแจ้งจำนวนของผลผลิต และราคาที่ต้องการจัดจำหน่าย โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญดำเนินการด้านการตลาดให้ทั้งหมด เกษตรกรมีหน้าที่จัดเตรียมผลผลิตให้พร้อมในการจัดส่ง และจัดจำหน่ายเมื่อขายได้

เกษตรกรผู้สนใจ ขอเชิญลงทะเบียนได้ที่ทางเว็บไซต์ ช่วยเกษตร.com และ Line Official : ช่วยเกษตร

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Next Post

นายกเทศมนตรีสงขลา จัดให้ทางม้าลาย 3 มิติ ลดการเกิดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน

Fri Jun 19 , 2020
นายกเทศมนตรีสงขลา จัดให้ทางม้าลาย 3 มิติ ลดการเกิดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน          ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมจราจรเทศบาลนครสงขลา ปรับปรุงทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนวิเชียรชม ซึ่งจากเดิมจะเป็นทางม้าลายแบบสีขาว มาเป็นทางม้าลาย 3 มิติที่มีสีสันสดใส เพื่อให้นักเรียนและประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดมากขึ้น ที่สำคัญเพื่อต้องการลดการเกิดอุบัติเหตุ ให้รถที่สัญจรไปมามองเห็นได้จากระยะไกลและชะลอความเร็ว โดยคาดว่าจากนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนจะคำนึงถึงความปลอดภัยกันมากขึ้น โดยการปรับปรุงทางม้าลายบริเวณนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ และจะมีการปรับปรุงทางม้าลายในจุดอื่น ๆ ต่อไป โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียน HATYAITODAYNEWS อ้างอิงรูปภาพ : ปชส ทน.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
นายกเทศมนตรีสงขลา จัดให้ทางม้าลาย 3 มิติ ลดการเกิดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน