Pgslot

ศบค. มีมติประกาศขยายเวลาการสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ อีก 1 เดือน ศบค. มีมติประกาศขยายเวลาการสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ อีก 1 เดือน - HATYAITODAY

ศบค. มีมติประกาศขยายเวลาการสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ อีก 1 เดือน

ศบค. มีมติประกาศขยายเวลาการสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ อีก 1 เดือน

ศบค. มีมติประกาศขยายเวลาการสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ อีก 1 เดือน

   ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่ายังคงมีการระบาดที่รุนแรง อีกทั้ง มีคนไทยจากต่างประเทศและชาวต่างชาติที่ได้รับการผ่อนผันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจะมีการอนุญาตชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม

นอกจากนี้ มาตรการผ่อนคลายภายในประเทศที่ดำเนินการอยู่เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงมีความจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเข้มงวดและ ต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการระบาดของโรคภายในประเทศ

ความจำเป็นที่ในการขยายพรก.ฉุกเฉิน มีรายละเอียดดังนี้

  • จำเป็นต้องมีอำนาจตามกฎหมายเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ อาทิ 1.การควบคุมการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง 2.การจัดทำระบบติดตามตัวการกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย และ 3.มาตรการการควบคุมโรคที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • จำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการวิกฤติการณ์ในลักษณะการรวมศูนย์ที่ปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการกำลังพลเรือน ตำรวจและทหารเข้าร่วมปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • อำนาจตาม พ.ร.ก ฉุกเฉินฯ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต

นอกจากนี้ ทางโฆษก ศบค. มีมติ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ ออกไปอีก 1 เดือน (จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) โดยจะเป็นกฎหมายเชิงป้องกัน เพื่อการแก้ไขปัญหา เน้นการดูแลการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ขณะที่ประชาชนในประเทศสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ หลังจากนี้จะนำมติดังกล่าวเข้า ครม. เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์โควิด-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ตำรวจภูธรหาดใหญ่ เน้นย้ำหยุดหรือจอดรถทับทางม้าลาย "ผิดกฎหมาย"

Wed Jul 22 , 2020
ตำรวจภูธรหาดใหญ่ เน้นย้ำหยุดหรือจอดรถทับทางม้าลาย “ผิดกฎหมาย” วันที่ 22 ก.ค. 63 ทางเพจตำรวจภูธรหาดใหญ่ โพสต์ข้อความผ่านทางเพจด้วยข้อความที่ว่า หยุดหรือจอดรถทับทางม้าลาย “ ผิดกฎหมาย “ พร้อมทั้งบอกถึงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ ดังนี้ (๑) บนทางเท้า (๒) บนสะพานหรือในอุโมงค์ (๓) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก (๔) ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม (๕) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ (๖) ในระยะสามเมตรจากท่อน้ำดับเพลิง (๗) ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร (๘) ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน (๙) ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว (๑๐) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห้าเมตรจากปากทางเดินรถ (๑๑) ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง (๑๒) ในที่คับขัน (๑๓) ในระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีกสามเมตร […]
ปกข่าวสำหรับเฟส 01