เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเว็ปไซต์โครงการเราชนะปลอม หลอกให้ประชาชนกรอกข้อมูลส่วนตัว

เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเว็ปไซต์โครงการเราชนะปลอม หลอกให้ประชาชนกรอกข้อมูลส่วนตัว

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ผ่านโครงการเราชนะ ปรากฏว่าขณะนี้มีเว็ปไซด์ปลอมโครงการเราชนะ และหลอกให้ประชาชนกรอกข้อมูลส่วนตัว ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่าได้หลงเชื่อเว็บไซค์ดังกล่าว เพราะโครงการเราชนะจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน ในวันที่ 29 มกราคม 2564  

1611105927762 HATYAITODAY

ทั้งนี้ทางครม. อนุมัติ โครงการเราชนะ ให้ประชาชนได้มีเงินจับจ่าย 7,000 บาทต่อคน ทั้งหมด 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินประมาณ 210,200 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นคนที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ ครม. อนุมัติโครงการ

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายประกันสังคม

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือในส่วนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้ค่าตอบแทน

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ที่ไดัรับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 5. ไม่เป็นผู้มีเงินรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี

6. ไม่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 5 แสนบาท นับจากข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1610513629403 1 HATYAITODAY

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์

1. เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ประมาณ 14 ล้าน คน ไม่ต้องไปลงทะเบียน จะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์จนกว่าจะครบจำนวนเงิน 7,000 บาท โดยในจำนวน 7 พันบาทนี้จะรวมจำนวนเงิน 700 หรือ 800 บาทที่ได้รับอยู่แล้วในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเดือนไปด้วย (เริ่ม 5 ก.พ.64 )

1610513613669 1 HATYAITODAY

2. ประชาชนที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง หรือ เที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์อยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ กระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลเดิมที่ลงทะเบียนไว้ก่อนนี้แล้วเพื่อตรวจสอบเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยาหรือไม่ ซึ่งหากผ่านตามเกณฑ์ที่จะได้รับเงินอนุมัติเยียวยาดังกล่าว ก็จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตังค์เป็นรายสัปดาห์จำนวน 8 สัปดาห์ ในวงเงิน 7,000 บาท (เริ่มใช้ได้ 18 ก.พ.64)

3. ประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของรัฐ หรือไม่มีแอปพลิเคชั่นกระเป๋าตัง สามารถเข้าไปลงทะเบียนที่ www. เราชนะ .com โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 64 สามารถใช้วงเงินดังกล่าวได้ในระยะเวลาถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 (เริ่มใช้ได้ 18 ก.พ.64) สามารถใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง หรือผู้ให้บริหารอื่น

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 20 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 59 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Wed Jan 20 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 20 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 59 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันอังคารที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 59 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 142 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)รน้อยลง