ชาวสวนยางออกจากเคหสถานเพื่อกรีดยางได้ปกติ มาตรการคุมเข้มฯ ไม่กระทบการประกอบอาชีพ

ชาวสวนยางออกจากเคหสถานเพื่อกรีดยางได้ปกติ มาตรการคุมเข้มฯ ไม่กระทบการประกอบอาชีพ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทางศบค.ประกาศพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา มีการกำหนดมาตรการ เคอร์ฟิว-ล็อกดาวน์ ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64

209366864 4657856950915510 293273092742755679 N

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากมาตรการ เคอร์ฟิว-ล็อกดาวน์ อาจสร้างความกังวลใจให้ชาวสวนยางและผู้ที่ต้องออกจากบ้านไปประกอบอาชีพกรีดยางและขนส่งยางในช่วงเวลานั้น กยท. จึงขอย้ำว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27

170127374 4383242321710309 2322052019648668136 N

ระบุว่า ผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จะได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอาชีพการทำสวนยางด้วย ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางจึงสามารถกรีดยาง รวมทั้งการขนส่งผลผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อส่งออกได้ตามปกติ เพียงแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เชื่อว่าการประกาศมาตการคุมเข้มนี้จะไม่ส่งผลต่อการออกไปประกอบอาชีพยางพารา

170789816 4383242298376978 9148401085988353106 N

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำชัด ชาวสวนยางและผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับยางพาราได้รับการยกเว้นให้สามารถออกนอกเคหสถานเพื่อประกอบอาชีพ ในเวลาตั้งแต่ 3 ทุ่ม – ตี 4 ได้ เพียงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

อ้างอิง : การยางแห่งประเทศไทย

Next Post

เช็กที่นี่ !! อาการป่วยโควิด-19 ตามระดับสี เขียว-เหลือง-แดง แสดงอาการอย่างไร ?

Tue Jul 13 , 2021
เช็กที่นี่ !! อาการป่วยโควิด-19 ตามระดับสี เขียว-เหลือง-แดง แสดงอาการอย่างไร ? วันที่ 13 ก.ค. 64 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ได้เผย การประเมินอาการความรุนแรงของผู้ป่วยยืนยันว่าติด Covid 19 แบ่งเป็นระดับได้ 3 ระดับ ดังนี้ ระดับแรก อาการสีเขียว คือ อาการเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เริ่มติด Covid 19 มีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดปกติ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ถ่ายเหลว ไม่มีอาการหายใจเร็ว ไม่มีปอดอักเสบ ฯลฯ ระดับสอง อาการสีเหลือง คือ ผู้ป่วยCovid 19 เริ่มจะมีอาการ แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หายใจติดขัด มีอาการปอดอักเสบ อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ถ่ายเหลวมากกว่า […]
ปกข่าว 01