กระทรวงการคลังตอบคำถาม ทำไมเกษตรกรไม่ได้รับเงิน 5,000

กระทรวงการคลังตอบคำถาม ทำไมเกษตรกรไม่ได้รับเงิน 5,000
กระทรวงการคลังตอบคำถาม ทำไมเกษตรกรไม่ได้รับเงิน 5,000

กระทรวงการคลังตอบคำถาม ทำไมเกษตรกรไม่ได้รับเงิน 5,000

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ลงบทความถึงการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่มีการให้ลงผ่าน เว็ปไซต์เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งเป็นมาตราการเยียวยาจากภาครัฐบาล ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ปัญหาที่เกิดขึ้นคิอ พี่น้องเกษตรกรชาวไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ แน่นอนว่าทาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ออกมาอธิบายถึงเรื่องดังกล่าว โดยมีใจความว่า

เกษตรกรไม่เข้าข่ายในการได้รับสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (มาตรการเยียวยา 5,000 บาท) ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือผ่านมาตรการด้านการเกษตรอื่น ๆ ตามมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 3 ต่อไป

ทั้งนี้ เกณฑ์ของกระทรวงการคลังจะมีการตัดสินมาจาก ฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง สำนักงานประกันสังคม กรมขนส่งทางบก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้กรอกไว้ในขั้นตอนของการลงทะเบียนประกอบด้วย มาประมวลผลและคัดกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมกลไกการทบทวนสิทธิ์โดยการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดสรรเงินเยียวยาให้แก่บุคคลที่ควรได้รับอย่างแท้จริง โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทย ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่อยู่แล้วจะสามารถช่วยยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียนได้เป็นอย่างดี

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงาน สถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ผู้ว่าฯปัตตานีเร่งระดมทีมประชุม เตรียมรับมือหลังพบมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย

Fri Apr 17 , 2020
ผู้ว่าฯปัตตานีเร่งระดมทีมประชุม เตรียมรับมือหลังพบมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับคนไทยที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซีย เพื่อเพิ่มมาตรฐานการคัดกรอง และถอดบทเรียนกรณีของทุ่งยางแดง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธราดล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีขณะเดียวกัน นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ยังได้เปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดปัตตานี ประจำวันที่ 17 เมษายน 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 1 ราย (เป็นบุคคลในชุมชนของ อ.ทุ่งยางแดง) รวมเป็น 87 ราย โดยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัด 24 ราย โรงพยาบาลสนาม 30 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 2 ราย กลับบ้านแล้ว 30 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ในวันเดียวกันนั้น […]
ปกข่าวสำหรับเว็บ ต้นฉบับ 01