เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่เกาะยอ เฝ้าระวังดูแลปลากะพงขาวอย่างใกล้ชิด หลังมีฝนตกหนักลงมาหลายวัน

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่เกาะยอ เฝ้าระวังดูแลปลากะพงขาวอย่างใกล้ชิด หลังมีฝนตกหนักลงมาหลายวัน

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาฝั่งตะวันออก รายงานสภาพอากาศในวันนี้ (ที่ 19 ธ.ค.63) มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ในช่วงวันที่ 19 ธ.ค. 63 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่เกาะยอ เฝ้าระวังดูแลปลากะพงขาวอย่างใกล้ชิด หลังมีฝนตกหนักลงมาหลายวัน

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่เกาะยอ เฝ้าระวังดูแลปลากะพงขาวอย่างใกล้ชิด หลังมีฝนตกหนักลงมาหลายวันสภาพน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำจืดมากขึ้น ต้องลดอาหารลง หวั่นปลาอาจช๊อคตาย ในช่วงนี้อาหารปลาสดเริ่มที่จะขาดแคลน หลังคลื่นลมแรงเรือประมงหยุดออกเรือเป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ บางครั้งจำเป็นต้องให้อาหารวันเว้นวัน อีกทั้งต้องคอยดูสภาพน้ำเปลี่ยนสีที่ไหลลงมาจากที่อื่นเข้ามาในพื้นที่บริเวณเกาะยอด้วย

  ในขณะเดียวกันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังมีความหวั่นเกรง ในเรื่องพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 20-24 ธ.ค. 63และจะทำให้ฝนตกเพิ่มขึ้นหลายวัน เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในเกาะยอ จะเฝ้าระวังและดูแลปลาในกระชังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันทำให้สภาพน้ำบริเวณโดยรอบเกาะยอมีสภาพน้ำที่จืด มีความจำเป็นต้องลดอาหารปลาลงโดยให้อาหารปลากินไม่ให้เหลือตกค้างในกระชัง เพราะปลากินอาหารน้อยลงบางครั้งจำเป็นต้องให้อาหารวันเว้นวัน 

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่เกาะยอ เฝ้าระวังดูแลปลากะพงขาวอย่างใกล้ชิด หลังมีฝนตกหนักลงมาหลายวัน

            อีกทั้งต้องเฝ้าระวังในเรื่องสภาพสีน้ำขุ่นแดง ที่ไหลลงมาจากคลองต่างๆลงสู่ทะเลสาบสงขลาในช่วงนี้ จะมีผลต่อปลาในกระชังที่เลี้ยงหวั่นปลาอาจช๊อคตายได้ เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในเกาะยอจะเจอปัญหามาทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต้องเจอทุกปีจนสามารถแก้ไขปัญหาฝ่าวิกฤติมาได้ทุกปี จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและดูแลปลากะพงขาวในกระชังเป็นพิเศษในช่วงนี้ ซึ่งอาจส่งผลทำให้ปลาตายยกกระชังได้ ที่ผ่านมาเกษตรกรหลายรายเจอวิกฤตินี้ถึงกับขาดทุนไปเป็นแสนบาท

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงจาก : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

มติ ครม.รับทราบผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น

Sat Dec 19 , 2020
มติ ครม.รับทราบผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น จากที่ประชาชนชาวจะนะ เรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุติ นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งเมื่อวานนี้ 18. ธ. ค. 63 มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ดังนี้  1. เสนอให้ยกเลิกมติ ครม.ที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทุกฉบับ และให้คณะกรรมการผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมือง ยกเลิกกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 รวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เป็นเจ้าของโครงการ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมฯ จะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  2. เสนอให้จัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จังหวัดสงขลา โดยแต่งตั้งคณะทำงาน ที่มีสัดส่วนของภาคประชาชนและนักวิชาการที่เหมาะสม ตามที่ภาคประชาชนเสนอ เพื่อร่วมวางกรอบการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งการคัดเลือกผู้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย อีกทั้งกระบวนการตรวจสอบและการให้ความเห็นชอบต่อรายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและนักวิชาการด้วย              ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานกรรมการ) รับรายงานผลการหารือฯ ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยด่วนและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป HATYAITODAYNEWS อ้างอิงจาก : กรมประชาสัมพันธ์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
มติ ครม.รับทราบผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น