นายกสาคร นำทีมรื้อลอกคู ป้องกันอุทกภัยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเมืองหาดใหญ่

นายกสาคร นำทีมรื้อลอกคู ป้องกันอุทกภัยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเมืองหาดใหญ่

วันที่ 14 ก.ย. 64 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในการปล่อยขบวน เพื่อปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ด้วยการลงพื้นที่ขุดลอกคู ตั้งแต่สามแยกคอหงส์ ถึงสะพานเกี้ยนเฮง Big C Extra Hatyai และจะดำเนินการต่อไปจนครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขตในเทศบาลนครหาดใหญ่

241185615 4189376501160013 1262262694000088484 N

ตลอดจนการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเชิงป้องกันก่อนเกิดภัย ในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ตามแผนปฏิบัติการในการป้องกัน ช่วยเหลือและฟื้นฟู เมื่อเกิดอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่

241504772 4189376227826707 1810784138045929805 N

ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด เก็บขยะ และล้างคราบไขมันในท่อระบายน้ำ รวมถึงขุดลอกคลอง เก็บขยะ และกำจัดวัชพืช ตลอดจนขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณคลองที่สำคัญต่างๆ เช่น คลองสามสิบเมตร คลองแม่เรียน แก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณถนนสาครมงคล 2 การก่อสร้างคูระบายน้ำตามแนวรั้วสนามกอล์ฟค่ายเสนาณรงค์เพื่อรับน้ำให้ไหลลงท่อขนส่งน้ำระบายลงสู่คลอง ร.5 การสำรวจประสิทธิภาพของสถานีสูบน้ำ 26 สถานี ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ การสำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง รวมถึงสรุปปัญหาอุปสรรคที่เป็นปัจจัยในการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่

241476028 4189376887826641 4737873567738823815 N

พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เพื่อให้พร้อมรับมือกับฤดูมรสุมในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป และขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน ไม่ทิ้งขยะลงบนผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และคูคลองสายต่างๆ เพื่อป้องกันการอุดตันและกีดขวางทางน้ำ หากพบปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกุญชร โทร 0 7420 000 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลอด 24 ชั่วโมง

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

เม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบน้ำตาลโตนด Longkin tahnui

Tue Sep 14 , 2021
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
Happy New Year (67)