ฟรีค่าธรรมเนียมชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กว่า 20 ธนาคาร ถึงสิ้นปี 2563

ฟรีค่าธรรมเนียมชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กว่า 20 ธนาคาร ถึงสิ้นปี 2563

     เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนกรมสรรพากร ร่วมกับ 20 ธนาคารชั้นนำ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เมื่อชำระภาษีอากรทุกประเภทผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดค่าใช้จ่ายและ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมทั้งชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นโดยไม่ต้องเดินทาง ซึ่งจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สาขาของธนาคารทั้ง 20 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ

1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5. ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

6. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

8. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

9. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

10. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

11. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

12. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด

13. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

14. ธนาคารออมสิน

15. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.

16. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

17. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

18. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพ

19. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

20. ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2272 9529-30 โทรสาร 0 2617 3324 หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)

ฟรีค่าธรรมเนียมชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กว่า 20 ธนาคาร ถึงสิ้นปี 2563

ฟรีค่าธรรมเนียมชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กว่า 20 ธนาคาร ถึงสิ้นปี 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติมอื่นๆ :

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง :กรมสรรพากร

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย

อังคาร มิ.ย. 30 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 พบผู้ติด […]