Pgslot

ชาวสวนหวั่นร่ำไห้ ผลไม้ส่งออกไปตลาดจีนไม่ได้จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ชาวสวนหวั่นร่ำไห้ ผลไม้ส่งออกไปตลาดจีนไม่ได้ - HATYAITODAY

ชาวสวนหวั่นร่ำไห้ ผลไม้ส่งออกไปตลาดจีนไม่ได้

ชาวสวนหวั่นร่ำไห้ ผลไม้ส่งออกไปตลาดจีนไม่ได้
ชาวสวนหวั่นร่ำไห้ ผลไม้ส่งออกไปตลาดจีนไม่ได้

ชาวสวนหวั่นร่ำไห้ ผลไม้ส่งออกไปตลาดจีนไม่ได้

    จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้การส่งออกลดลง ทำให้เกษตรกรชาวสวนเริ่มหวั่นใจว่าจะส่งออกผลไม้ตามฤดูกาลไม่ได้และปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำ ภายหลังร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2563 หากได้รับผลกระทบ COVID-19 มีการวิเคราะห์ว่าจะส่งออกทุเรียนได้ 350,827 ตัน มังคุด 108,940 ตัน และเงาะ1,767 ตัน ปริมาณรวม 461,534 ตัน จึงมีส่วนต่างของผลผลิตที่ส่งออกไม่ได้ครบตามภาวะปกติ ดังนี้ ทุเรียน 58,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ 13,699 ตัน รวมทั้งสิ้น 84,275 ตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต้องบริหารจัดการในกรณีที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ทำให้ส่งออกตลาดจีนไม่ได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ได้ข้อสรุป 2 มาตรการหลักในส่วนของผลไม้ คือ

1.มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร มี 4 โครงการย่อย ประกอบด้วย

1.1 โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่น้องชาวจีนสู้ วิกฤต COVID-19 ช่วงวันที่ 25 เม.ย. – 10 พ.ค. 2563

1.2 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First

1.3 โครงการสินค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 ขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้มงวดเกี่ยวกับสุขอนามัยของแรงงาน

1.4 โครงการหาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศต่างๆ

2. มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งในแต่ละมาตรการจะมีโครงการย่อยและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ในการร่วมรณรงค์บริโภคผลไม้และกระจายผลผลิตไปยังแหล่งต่าง ๆ จำนวน 84,275 ตัน ประกอบด้วย

2.1 มาตรการช่วยลดภาระทางการเงิน ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ขอความร่วมมือ ธ.ก.ส. ผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับเกษตรกร โดยบอร์ด ธ.ก.ส. ได้พิจารณาอนุมัติมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกร คือ

1. ให้ปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้โดยปลอดการชำระหนี้เป็นเวลา 3 ปี ระยะเวลาการดำเนินมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564

2. สนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกร สถาบันเกษตร และผู้ประกอบการเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องดำเนินธุรกิจ

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: hatyaitoday

อ้างอิง: Linetoday

 

Next Post

“สวนป๋าเปรม” งดบริการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

Sun Mar 22 , 2020
“สวนป๋าเปรม” งดบริการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา งดบริการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันนี้ (22 มี.ค.) นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ ผอ.สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนชาว จ.สงขลาปลอดภัยจากการแพร่ระบาด สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์สงขลา จึงงดให้บริการ เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.เป็นต้นไปทั้งนี้ การปิดครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1/2563 ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น และสวนสนุกปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย HATYAITODAYNEWS อ้างอิง: mgronline Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
“สวนป๋าเปรม” งดบริการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19