พลเอกประวิตร สั่งการเข้มลงตรวจปัญหาประมงผิดกฏหมายและค้ามนุษย์ จ.สงขลา

พลเอกประวิตร สั่งการเข้มลงตรวจปัญหาประมงผิดกฏหมายและค้ามนุษย์ จ.สงขลา

  เมื่อวานนี้ (31/7/63) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับด้านการควบคุมการทำการประมง ได้มีนโยบายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรกับชาวประมง เช่น กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา, กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ, กิจกรรมประชาสัมพันธ์นำการจับกุม ประกอบด้วย การสอนลงพิกัดในระบบ GPS บนเรือประมง กิจกรรมพาไต๋เยี่ยมศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ และการสอนการเขียนสมุดบันทึกการทำการประมงที่ตรวจพบข้อผิดพลาด ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับการตอบรับจากชาวประมงเป็นอย่างดี ในด้านแรงงานภาคประมง ได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์หรือแรงงานบังคับ ลำหรับจังหวัดสงขลามีจำนวนแรงงานในภาคเรือประมงจำนวน 2,598 ราย แรงงานส่วนใหญ่สัญชาติไทย รองลงมาคือ กัมพูชา และพม่า พร้อมทั้ง ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรงรัดดำเนินการทำงานอย่างเป็นระบบบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานด้วยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประมงไทยยั่งยืน

โดย พลเอกประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุป ซึ่งได้เน้นย้ำให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง( PIPO) ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเรือ คนประจำเรือ เครื่องมือการทำประมง รวมถึงสัตว์น้ำและเอกสารต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการทำประมงที่ถูกกฎหมาย ต้องมีการตรวจสอบแรงงานภาคประมง ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่มากจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชาลาวและเวียดนาม โดยจะต้องเป็นแรงงานถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานในภาคประมงเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ หรือแรงงานบังคับนอกกจากนี้จะต้องผ่านการคัดกรองโควิด-19 ตามที่รัฐกำหนดต้องมีมาตรการสร้างการรับรู้ความเข้าใจประมงพื้นบ้าน พร้อมทั้งประมงพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบและได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึงครบถ้วน

ซึ่งจากการดำเนินการภายใต้ข้อกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ นั้น รัฐบาลได้รับทราบปัญหา และผลกระทบที่เกิดกับพี่น้องชาวประมง และได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับแก้ไขปัญหาเพื่อให้ชาวประมงสามารถประกอบอาชีพทำการประมงได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการบริการจัดการด้านการประมงของประเทศที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนที่มีความทุ่มเท เสียสละและให้ความร่วมมือในการดำเนินภารกิจต่าง ๆของรัฐบาล พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังในช่วงที่รัฐบาลเพิ่มมาตรการผ่อนปรน โดยยึดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบที่ 2

พลเอกประวิตร สั่งการเข้มลงตรวจปัญหาประมงผิดกฏหมายและค้ามนุษย์ จ.สงขลา

พลเอกประวิตร สั่งการเข้มลงตรวจปัญหาประมงผิดกฏหมายและค้ามนุษย์ จ.สงขลา

พลเอกประวิตร สั่งการเข้มลงตรวจปัญหาประมงผิดกฏหมายและค้ามนุษย์ จ.สงขลา

พลเอกประวิตร สั่งการเข้มลงตรวจปัญหาประมงผิดกฏหมายและค้ามนุษย์ จ.สงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

โครงการใหม่ สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา-พัทลุง วงเงินลงทุนประมาณ 2,900 ล้าน ควรสนับสนุนหรือคัดค้าน

Sat Aug 1 , 2020
โครงการใหม่ สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา-พัทลุง วงเงินลงทุนประมาณ 2,900 ล้าน ควรสนับสนุนหรือคัดค้าน    วันนี้ (31/07/63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องทัพพ์รดา ณ รร.เดอะเบคเวเคชั่น ราชมังคลา นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระเเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยโครงการดังกล่าวมีความเป็นมาจากการเดินทางจากจังหวัดพัทลุง ไปยังจังหวัดสงขลาในปัจจุบันมีปริมาณยานพาหนะที่เดินทางระหว่าง 2 จังหวัดเป็นจำนวนมาก             ตลอดแนวทะเลสาบสงขลามีสะพานเชื่อมระหว่างจังหวัดอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ สะพานชะแล้ เชื่อมต่อตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กับตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่และมีความยาวไม่มากนัก โดยเป็นเส้นทางสัญจรของผู้คนในพื้นที่เป็นหลัก  ส่วนอีกหนึ่งสะพาน คือ […]
โครงการใหม่ สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา-พัทลุง วงเงินลงทุนประมาณ 2,900 ล้าน ควรสนับสนุนหรือคัดค้าน