สมัครบัตรทองได้แล้ววันนี้ รพ.มิตรภาพสามัคคี-มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง เพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน(ด่วนมีจำนวนจำกัด)

สมัครบัตรทองได้แล้ววันนี้ รพ.มิตรภาพสามัคคี-มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง เพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน(ด่วนมีจำนวนจำกัด)

 ทางโรงบาลมิตรภาพสามัคคี-มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง ประชาสัมพันธ์ชาวหาดใหญ่  สามารถเข้ารับสมัครบัตรทองได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งเพียงแค่ยื่นหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีเลข 13 หลัก เงื่อนไขเพียงต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน ที่อยู่ใน เขตพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลเท่านั้น

บริการสิทธิบัตรทองเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย โดยท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  • ให้การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ตั้งครรภ์
  • การตรวจ การดูแลรักษาโรค รวมถึงค่ายา
  • ค่าห้องทั่วไป
  • บริการให้คำปรึกษากับผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
  • ให้การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก
  • คุ้มครองโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ผ่าตัดหัวใจ รักษามะเร็ง ต้อกระจก เป็นต้น

   กรณีที่บัตรประชาชนไม่ตรงกับที่อยู่ ให้ยื่นสัญญาเช่าแนบเป็นหลักฐาน หรือให้เจ้าของบ้านเซ็นรับรองพร้อมบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้าน หรือท่านใดที่มีสิทธิอยู่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็สามารถยื่นเปลี่ยนสิทธิ มาลงทะเบียนใหม่กับทางโรงพยาบาลของเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ติดต่อสอบถามโทร. 074-801900

 

สมัครบัตรทองได้แล้ววันนี้ รพ.มิตรภาพสามัคคี-มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง เพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน(ด่วนมีจำนวนจำกัด)

 

อ้างอิง : โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี-มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง

Next Post

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ครบ 65 ปีแห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน

Sat Nov 14 , 2020
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ครบ 65 ปีแห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ โครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งที่มีสาเหตุจากความผันแปร และคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” […]
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง