รัฐบาลอนุญาตให้คนต่างด้าว (คนอยู่ชั่วคราว) อยู่ในไทยได้ถึง 26 กันยายน นี้เท่านั้น

รัฐบาลอนุญาตให้คนต่างด้าว (คนอยู่ชั่วคราว) อยู่ในไทยได้ถึง 26 กันยายน นี้เท่านั้น

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ มีรายละเอียดดังนี้

1.ผู้ที่ถือวีซ่าระยะสั้น (TR,TS,VOA) และที่ได้รับยกเว้นการตรวจตรา ให้เตรียมตัวเดินทางออกภายในวันที่ 26 ก.ย. 2563 เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ดังนี้
1.1 เหตุเจ็บป่วย
-ให้นำใบรับรองแพทย์ติดต่อ ตม.ในพื้นที่
1.2 เหตุจำเป็นซึ่งเป็นอุปสรรค เช่น ไม่มีเที่ยวบินหรือ มีสถานการณ์แพร่ระบาด
-ให้ติดต่อสถานฑูตหรือสถานกงสุล เพื่อออกหนังสือรับรอง นำไปติดต่อ ตม.ในพื้นที่โดยจะอนุญาตครั้งละไม่เกิน 30 วัน

2. ผู้ถือวีซ่าระยะยาว ดำเนินการขออยู่ตามเหตุผลของวีซ่าแต่ละประเภท
หมายเหตุ : สามารถยื่นขออยู่ต่อ ตม. แต่ละพื้นที่ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. – 26 ก.ย. 63 เป็นต้นไป

3. การรายงานตัว แจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน ที่ครบตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 ถึงปัจจุบัน ให้รายงานตัวแจ้งที่พัก ได้ตั้งแต่ 1-31 ส.ค. 2563ตามช่องทางที่ได้กำหนด

รัฐบาลอนุญาติให้คนต่างด้าว (คนอยู่ชั่วคราว) อยู่ในไทยได้ถึง 26 กันยายน นี้เท่านั้น
รัฐบาลอนุญาติให้คนต่างด้าว (คนอยู่ชั่วคราว) อยู่ในไทยได้ถึง 26 กันยายน นี้เท่านั้น

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย

Fri Jul 24 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา  พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงว่า สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 10 ราย ตามข้อมูลดังนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 10 ราย เป็นคนไทย ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพักสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) โดยเดินทางมาจากต่างประเทศ   ณ ขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ทำตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ จ.ระยอง ปัจจุบันตรวจไปแล้วมากกว่า 6,000 คน และให้ผลเป็นลบ ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่ามาตรการที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการร่วมกันสามารถจำกัดขอบเขตการระบาดได้ โอกาสที่จะพบการแพร่เชื้อจากทหารอียิปต์ในพื้นที่มีต่ำมาก และพื้นที่ระยองมีความเสี่ยงน้อย โดยสรุปวันนี้ มียอดผู้ป่วยสะสม […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย