ศธ. ยกเลิกระเบียบทรงผม นร. ให้โรงเรียนพิจารณาเอง

ศธ. ยกเลิกระเบียบทรงผม นร. ให้โรงเรียนพิจารณาเอง

วันที่ 26 ม.ค. 66 จากกรณี มีเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ที่ระบุ ความสั้น ยาวของทรงผมนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

ล่าสุด นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ลงนามยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม และเสนอสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษารวมถึงออกเป็นหนังสือสั่งการหรือหนังสือเวียน กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนหรือนักศึกษาไว้อย่างกว้างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1674697200912

1.การไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และกำกับดูแลของ ศธ. จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ โดยสถานศึกษาอาจกำหนดลักษณะทรงผมได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา

2.สถานศึกษาในสังกัด และกำกับดูแลของ ศธ. อาจดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนได้ โดยการวางระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษา โดยให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแล้วแต่ ก่อนการประกาศใช้ เพื่อความชัดเจนในแนวปฏิบัติของสถานศึกษา

1096892513

อ้างอิง : กระทรวงศึกษาธิการ

Next Post

หาดใหญ่ พิธีเปิดงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ประจำปี 2566 และฉลองครอบรอบปีที่ 65

Thu Jan 26 , 2023
หาดใหญ่ พิธีเปิดงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ประจำปี 2566 และฉลองครอบรอบปีที่ 65 วันที่ 26 ม.ค. 66 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ จัดพิธีเปิดงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ประจำปี 2566 และฉลองครอบรอบปีที่ 65 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คุณอู๋ ตง เหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา และ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับและสนับสนุนการจัดงาน นายอรุณชัย ศิริมหาชัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ แขกผู้มีเกียรติต่างๆ มาร่วมงานอย่างเนืองแน่นโดยพิธีเริ่มขึ้นสักการะถวายเครื่องบูชาต่างๆแด่องค์หลวงปู่ไต้ฮงโจวซือ การก่อตั้งมูลนิธิมาเป็นปีที่ 65 และได้ให้การช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆมาอย่างยาวนาน จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ตลอด 10 วัน 10 คืน ทั้งแสง สี […]
ปกข่าว 01