สาธารณสุขจ.สงขลา ประกาศเตือนโรคมือ เท้า ปาก สำหรับสุขภาพเด็กเล็กย้ำผู้ปกครองและสถานศึกษาโปรดระมัดระวัง

สาธารณสุขจ.สงขลา ประกาศเตือนโรคมือ เท้า ปาก สำหรับสุขภาพเด็กเล็กย้ำผู้ปกครองและสถานศึกษาโปรดระมัดระวัง

  นายแพทย์อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน และสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็กมีการเปิดภาคเรียนมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งการทำกิจกรรมที่รวมกันเป็นกลุ่มทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปากและโรคโควิด 19 ได้ง่าย โดยเฉพาะในสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันมาก ๆ เช่น ศูนย์เด็กเล็กสถานรับเลี้ยงเด็ก สำหรับโรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มแอนเทอโรไวรัส(Enterovirus) พบมากในทารกและเด็กเล็ก ติดต่อโดยการได้รับเชื้อทางปากโดยตรงโดยเชื้อไวรัสจะติดมากับมือ หรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย และอาจเกิดการไอ จาม รดกัน โดยเฉพาะสัปดาห์แรก หลังได้รับเชื้อจะเริ่มแสดงอาการโดยมีไข้ อ่อนเพลีย เจ็บปากและเบื่ออาหาร มีแผลอักเสบที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม อาจเกิดตุ่ม ผื่นแดงที่ฝ่ามือ  ฝ่าเท้า ก้น หรือหัวเข่า ไม่คันแต่เวลากดจะเจ็บ ต่อมาจะแตกออกเป็นหลุมตื้น ๆ อาการจะดีขึ้นและแผลหายไปใน  7 -10 วัน

 

สำหรับสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม – 29 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วย 6,812 ราย โดยพบมากที่สุดในเด็กแรกเกิด – 4 ปี (ร้อยละ82.56) รองลงมาคืออายุ 7-9 ปี และอายุ 5 ปี ตามลำดับ ไม่พบผู้เสียชีวิต จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 802  ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 56.92  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือเด็กแรกเกิด – 4  ปี  คิดเป็นอัตราป่วย754.12 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  5 – 9  ปี ,   10 – 14  ปีตามลำดับอำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอกระแสสินธุ์ (อัตราป่วยเท่ากับ102.56)  รองลงมาคือคลองหอยโข่ง  และเทพาตามลำดับ

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ขอความร่วมมือศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล และผู้ปกครอง ดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้ผู้ปกครองคัดกรองอาการของเด็กก่อนมาสถานศึกษา หากเด็กไม่สบายหรือมีไข้ ควรพาไปพบแพทย์และให้พักอยู่ที่บ้าน

2.ให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

3.หมั่นทำความสะอาดของใช้  ของเล่นและพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกันเป็นประจำ  เพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม

4.หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ และหลังเล่นของเล่น เพื่อลดเชื้อสะสมบนมือและลดการแพร่สู่ผู้อื่น

5.จัดให้มีพื้นที่ในการเข้าแถวทำกิจกรรม หรือเล่นเป็นกลุ่มย่อยจำนวน 5-6 คน มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย  1-2 เมตร

6.หากพบเด็กป่วยขอให้แยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน แยกของใช้ส่วนตัวเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่น ๆ ในครอบครัวหรือชุมชน

หากสงสัยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโทร.1422

 

สาธารณสุขจ.สงขลา ประกาศเตือนโรคมือ เท้า ปาก สำหรับสุขภาพเด็กเล็กย้ำผู้ปกครองและสถานศึกษาโปรดระมัดระวัง

 

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

เกาะป๊อปคอร์น เบตง ยะลา

Tue Oct 27 , 2020
เกาะป๊อปคอร์น เบตง ยะลา เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง เขตทะเลสาบฮาลาบาลา ความ พิเศษของเกาะป๊อปคอร์น คือ เป็นเกาะกลางน้ำสามารถมองเห็นวิวได้แบบ 360 องศา ตัวเกาะจะโผล่จากน้ำ 8 เดือน และจะจมอยู่ในน้ำ 4 เดือน สามารถไปกางเต้นท์กันได้ในช่วงเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายนของทุกๆ ปี การเดินทางจากท่าเรือมาถึงป๊อปคอร์นด้วยเรือหางยาว ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ระหว่างทางก็มีวิว ธรรมชาติรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง ช่วงกลางคืนยังมีกิจกรรมปิ้งย่าง ดูดาวบนเกาะป๊อปคอร์นอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบธรรมชาติสุดๆ ? ค่าใช้จ่าย ต่ำกว่า 5 คน คนละ 400 บาท , 5 คนหรือมากกว่า 5 คน/กลุ่ม คนละ 300 บาท โดยราคานี้รวมค่าเต้นท์, ผ้าห่ม, เรือหางยาวรับ-ส่งจากท่าเรือไปยังเก๊าะป๊อปคอร์น, น้ำแข็ง, […]
ลูกชิ้นย่างมะพร้าว (46)