รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ชุดคุ้มครองตำบลนาทับ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ชุดคุ้มครองตำบลนาทับ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันนี้ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.นายสมหวังเรืองเพ็งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เดินทางนำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มไปมอบให้กับชุดคุ้มครองตำบลนาทับ ตำบลบ้านนาและตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ณ ฐานชุดคุ้มครองตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลทั้ง 3 ตำบล พร้อมให้โอวาทเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นย้ำในเรื่องยาเสพติดห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด หากสืบทราบจะทำการไล่ออกทันที สำหรับข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มทางจังหวัดสงขลาได้นำมามอบให้กับชุดคุ้มครองตำบลทั้ง 3 ตำบลครบทุกคนสำหรับชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) มีบทบาทหน้าที่ในการเข้ามาช่วยเหลือทางราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมือง ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสันติสุขในชุมชนของตน
โดย”ชุดคุ้มครองตำบล” หรือ ชคต.ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามแผนงานถ่ายโอนภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 33 อำเภอของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จากทหารหลักสู่กองกำลังประจำถิ่นและกองกำลังประชาชน โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายปกครองเป็นผู้ดูแล เริ่มตั้งแต่ปี 2556 โดยขณะนั้นมีการจัดตั้งในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาที่เป็นรอยต่อกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนเป็นส่วนใหญ่ คือ อ.จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี เน้นไปยัง “พื้นที่ระดับ 3” หมายถึงพื้นที่ที่ประชาชนมีความพร้อมและความเข้มแข็งในการดูแลตัวเอง
ปี 2556 จัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลไปทั้งสิ้น 106 แห่ง จากนั้นก็ค่อยๆ ขยายโครงการมาเป็นระยะตามงบประมาณที่มี กระทั่งปัจจุบันมี ชคต.ทั้งสิ้น 164 ชคต. แยกเป็น ชคต.เก่า 104 ชคต. และ ชคต.ที่ขยายขึ้นใหม่ 60 ชคต. แบ่งเป็น จ.ปัตตานี 57 แห่ง จ.นราธิวาส 51 แห่ง จ.ยะลา 41 แห่ง และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา 15 แห่ง โดยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเขตปกครองระดับตำบล รวม 248 ตำบล จ.สงขลา 4 อำเภอมีเขตปกครองระดับตำบล 40 ตำบล ถ้ารวมของจ.สงขลาด้วย จะมีเขตปกครองระดับตำบล 288 ตำบล
ปัจจุบันได้มีการปรับโครงสร้าง ชคต.ให้เป็นหน่วยขึ้นตรงของ บก.ควบคุม อส.จชต. โดยมีอัตราโครงสร้างประกอบด้วย ส่วนบังคับบัญชา 3 นาย ชุดปฏิบัติการ ชคต. ชุดละ 11 นาย จำนวน 3 ชุด รวมทั้งสิ้น 36 นาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ชุดคุ้มครองตำบลนาทับ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ชุดคุ้มครองตำบลนาทับ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ชุดคุ้มครองตำบลนาทับ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ชุดคุ้มครองตำบลนาทับ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 13 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย

Sun Sep 13 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 13 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย วันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย มีดังนี้ โดยสรุปผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,473 ราย หายป่วยแล้ว 3,312 ราย และเสียชีวิตสะสม 58 ราย   HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์   […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟสนายก [recovered] 01