กรมเจ้าท่าร่วมตรวจสอบพื้นที่ประชาชนร้องเรียนคัดค้านโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

กรมเจ้าท่าร่วมตรวจสอบพื้นที่ประชาชนร้องเรียนคัดค้านโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

   นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตัวแทน กรมเจ้าท่าร่วมตรวจสอบพื้นที่ประชาชนร้องเรียนคัดค้านโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 -7 ตำบลเขารูปช้าง ที่เสนอให้มีการชะลอและ ทบทวนโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

 เพื่อมารับฟังประชาชนถึงผลกระทบความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิต ซึ่งในการหารือไม่ได้ข้อยุติจึงจะได้มีการจัดประชุมสำหรับประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมารับฟังพร้อมชี้แจงถึงแนวทางเพื่อทบทวน ป้องกันแก้ไขปัญหาต่อผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าว

กรมเจ้าท่าร่วมตรวจสอบพื้นที่ประชาชนร้องเรียนคัดค้านโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

กรมเจ้าท่าร่วมตรวจสอบพื้นที่ประชาชนร้องเรียนคัดค้านโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

กรมเจ้าท่าร่วมตรวจสอบพื้นที่ประชาชนร้องเรียนคัดค้านโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา

Next Post

จังหวัดสงขลา ล็อกเป้า 3 จุดสำคัญ มาตรการเฝ้าระวังน้ำหลากภาคใต้ช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. นี้

Sat Oct 10 , 2020
จังหวัดสงขลา ล็อกเป้า 3 จุดสำคัญ มาตรการเฝ้าระวังน้ำหลากภาคใต้ช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. นี้     วันนี้ (10 ต.ค.63) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามการดำเนินการโครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลาที่ สทนช.ได้ดำเนินการศึกษามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ปัจจุบันผลการศึกษาใกล้จะแล้วเสร็จและจะจัดให้มีการประชุมปัจฉิมนิเทศ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา (อำเภอเมือง หาดใหญ่ สะเดา รัตภูมิ ระโนด สทิงพระ ควนเนียง กระแสสินธุ์ นาหม่อม บางกล่ำ คลองหอยโข่ง จังหวัดพัทลุงทั้งหมด และจังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอชะอวด และหัวไทร) สำหรับในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะเลขาธิการ สทนช. ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เกี่ยวกับตะกอนในทะเลสาบสงขลา ได้แก่ การดำเนินการขุดลอกล่องน้ำทะเลสาบสงขลา […]
จังหวัดสงขลา ล็อกเป้า 3 จุดสำคัญ มาตรการเฝ้าระวังน้ำหลากภาคใต้ช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. นี้