ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คุมเข้มขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คุมเข้มขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ตามที่ทางศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้รายงานการแถลงข่าวสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19  ธ.ค. 63  กรณีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวม 548 ราย และวันที่ 21 ธ.ค. 63 พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 382 ราย

e515927fcf73e1d6a5cd0aa93d8d55cd small HATYAITODAY

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอความร่วมมือท่านผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และผ่านการคัดกรองอุณหภูมิไม่เกิน 37.3  องศาเซลเซียส ก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร และปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาเมื่ออยู่ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

b76ac78b9850e8e2efb983df99c9421f small HATYAITODAY

 อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการล่าช้าอันเกิดจากกระบวนการคัดกรองผู้โดยสาร 

de2bd8913bdbca47192fc0206249055c small HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ท่าอากาศยานหาดใหญ่

Next Post

สคบ.สงขลา ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมกำชับผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก โดยเฉพาะฉลากสินค้าควบคุม

Mon Dec 21 , 2020
สคบ.สงขลา ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมกำชับผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก โดยเฉพาะฉลากสินค้าควบคุม วันนี้ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สคบ.จังหวัดสงขลา และทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจ พร้อมชี้แจง ทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 โดยฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องระบุดังต่อไปนี้         1) ชื่อ ประเภท หรือชนิดของสินค้า         2) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย         3) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้สั่ง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย         4) สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่ง หรือผู้นำเข้า         5) ต้องแสดงขนาด หรือปริมาณ สำหรับหน่วยจะใช้ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์ก็ได้         6)ต้องแสดงวิธีการใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ         7)ข้อแนะนำในการใช้ หรือห้ามใช้         8)คำเตือน (ถ้ามี)         9)วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้         10)ราคา โดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นสกุลอื่นด้วยก็ได้       ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ในฐานะที่กำกับดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นช่องทางหนึ่งในการบริการข้อมูลข่าวสารจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สคบ.สงขลา ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมกำชับผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก