เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 64 เวลา 17.00น. เป็นต้นไป ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยวันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

1. พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

2. พระภิกษุทั้งหมดเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า

3. โดยพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6

4. ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือนสามเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” เป็นครั้งแรก จึงเรียกวันนี้ว่าเป็นวันเกิดแห่งพระธรรมของพระพุทธศาสนา

เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีเวียนเทียน โดยมีรถบริการรับ-ส่ง บริเวณหน้าหอศิลป์นครหาดใหญ่ฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และโปรดนำดอกไม้ ธูปเทียน มาด้วยตนเอง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง :   เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

5 ร้านอาหารเกาหลี หาดใหญ่

พุธ ก.พ. 24 , 2021
    สายโคเรียห้ามพลาด!! วันนี้แอดมี 5 ร้านอาหารเกา […]