ศึกใหญ่ !ชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลนครหาดใหญ่

ศึกใหญ่ !ชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 8 ก.พ. 64 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยผลการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 มีดังนี้

  1. ทีมพงษ์ศักดิ์พัฒนา หมายเลข 1-6
  2. ทีม ดร.ไพร หมายเลข 7-12
  3. ทีมพี่หลวงคร หมายเลข 13-18
  4. ทีมปลัดแป้น หมายเลข 19-24

จำนวนครัวเรือนและประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

1612755372388 HATYAITODAY

จำนวนเทศบาล

เทศบาลจำนวน 2,472 แห่ง แบ่งเป็น

  • เทศบาลนคร 30 แห่ง
  • เทศบาลเมือง 195 แห่ง
  • เทศบาลตำบล 2,247 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563

ประเภทของเทศบาล

เทศบาลแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.เทศบาลนคร (ทน) มี 4 เขตเลือกตั้ง
มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร ได้ เขตละ 6 คน
2.เทศบาลเมือง (ทม.) มี 3 เขตเลือกตั้ง
มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ได้ เขตละ 6 คน
3. เทศบาลตำบล (ทต.) มี 2 เขตเลือกตั้ง
มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ได้ เขตละ 6 คน

DSC02099 HATYAITODAY

ซึ่งทางสำนักงาน กกต. จังหวัดสงขลา เผยว่า การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น.  ทั้งนี้มีกองเชียร์มารอให้กำลังใจพรรคอย่างหนาแน่นไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์พรรคทีมพงษ์ศักดิ์พัฒนา , ทีม ดร.ไพร และทีมพี่หลวงคร

DSC02103 HATYAITODAY

DSC02102 HATYAITODAY

อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งเทศบาลจะมีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค. 64 ขอเชิญชวนพี่น้องในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ออกไปใช้สิทธิเพื่อเลือกคนดีมาบริหารบ้านเมือง สำหรับการลงพื้นที่หาเสียงของแต่ละพรรคจะเป็นอย่างไรทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

DSC02106 HATYAITODAY

DSC02096 HATYAITODAY

DSC02097 HATYAITODAY

DSC02109 HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 186 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Mon Feb 8 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 186 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม186 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้     สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวโควิด 01