4 ผู้สมัครนายกหาดใหญ่ เผยนโยบายเด่นพัฒนาเมืองเพื่อเป็นเมืองสำหรับทุกคน บนเวทีหาดใหญ่วิสัยทัศน์

4 ผู้สมัครนายกหาดใหญ่ เผยนโยบายเด่นพัฒนาเมืองเพื่อเป็นเมืองสำหรับทุกคน บนเวทีหาดใหญ่วิสัยทัศน์

วันที่ 24 มี.ค. 64  เวลา 14.00- 16.00 น.  ว่าที่นายกฯ นครหาดใหญ่ 4 ท่าน ได้แก่ พี่หลวงคร พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี , ดร.ไพร พัฒโน , นายพงษ์ศักดิ์ จิโรภาส  และ นายประยูร วงศ์ปรีชากร ที่สละเวลามาร่วมงานเวทีหาดใหญ่วิสัยทัศน์ โดยงานในวันนี้จะเป็นการนำคำถามทั้ง 5 คำถามที่คัดสรรจากเหล่าเยาวชนนครหาดใหญ่ คำถามจะมีดังนี้

  1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างโอกาสชีวิต
  2. หาดใหญ่เมืองแห่งการเรียนรู้
  3. ขยับหาดใหญ่บนฐานทุนด้านวัฒนธรรม
  4. พลิกเมืองพิการ
  5. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะยกระดับชีวิตคนหาดใหญ่

S 62685187 HATYAITODAY

ซึ่งแต่ละพรรคเผยแง่มุมที่จะมีการพัฒนาทางด้านการศึกษาสำหรับเด็กในเมืองหรือเด็กชายขอบถึงแม้จะอยู่นอกเขตพื้นที่ก็สามารถเข้ามาเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลหาดใหญ่ได้ โดยพื้นที่เขตหาดใหย่มีโรงเรียนเทศบาลอยู่ทั้งหมด 6 โรงเรียน แต่ไม่อาจจะดูแลในสังกัดโรงเรียนเอกชน โดยทุกอย่างที่จะทำการพัฒนาทุกอย่างมีขอบเขตเนื่องจากมีเรื่องกฏหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่ทำให้เมืองเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน การเรียนรู้ที่สอนอาชีพ ดร.ไพร พัฒโน กล่าว
เด็กชายขอบเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะขาดโอกาส ต้องมีการสร้างโมเดลใหม่ให้กับเด็กชายขอบมีการประสานงานกับครูที่เกี่ยวข้องมาสอนนอกรอบกับเด็กชายขอบ สามารถพัฒนาได้ภายในกรอบของเทศบาลส่วนไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็สามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี กล่าว
S 62685194 HATYAITODAY
ทางเทศบาลจะเพิ่มการสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความใกล้เคียงกับโรงเรียนเอกชน จะเชิญนักเรียนชายขอบ ผู้มีรายได้ปานกลาง จะเปิดโอกาสให้เยาวชนชายขอบได้มีโอกาสได้ไปเรียน ไปศึกษาดูงานด้านภาษาที่ปีนัง ประเทสมาเลเซีย แต่จะเน้นการเรียนรู้ตามวิชาที่เด็กคนนั้นๆ ถนัดและทุกอย่างจะมีการคัดเลือกด้วยความเป็นธรรมโดยเทศบาล และจะมีห้องสมุดที่มีหนังสือทันสมัยให้กับเยาวชนในพื้นที่หาดใหญ่และเด็กชายขอบ นายพงษ์ศักดิ์ จิโรภาส กล่าว
จะมีการกระจายรายได้อย่างอื่นให้ลดลงและจะเพิ่มอาหารเช้า 1 มื้อให้เด็กอิ่มท้อง มีการสนับการเรียนนอกห้องเรียนหรือเรียกว่าแหล่งมั่วสุมเชิงสร้างสรรค์ สามารถมาเดินช็อปปิ้ง มานั่งทำการบ้าน มาออกกำลังกาย ในตอนนี้เด็กเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เราจะไม่เชิดชูแค่เด็กเก่งอย่างเดียว จะมีการสร้างความเท่าเทียมให้เก่งตามที่เขาเก่ง จะเสริมการดูแลที่เด้กในพื้นที่อาจมีปัญญาหาทางบ้านโดยจะมีการจัดตั้งนักนักจิตวิทยาไปดูแลถึงบ้าน นายประยูร วงศ์ปรีชากร กล่าว
อย่างไรก็ตามวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดีมาพัฒนาบ้านเมือง

HATYAITODAYNEWS

รูปภาพ : สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่

Next Post

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 - แยกคูหา

Thu Mar 25 , 2021
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 – แยกคูหา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอรัตภูมิ (ศาลาประชาคม) อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยก่อนหน้านี้ทางกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ได้รับงบประมาณปี 64 วงเงิน 950 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่แยกคูหา จ.สงขลา ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 4(เพชรเกษม) กับทางหลวงหมายเลข 406 (สายปากจ่า–ตำมะลัง) อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ช่วงเดือน ก.ค. 64 ใช้เวลาสร้าง 900 วัน หรือประมาณ […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01