สรุปสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 21 พ.ย. 63

สรุปสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 21 พ.ย. 63

จากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ 130 มิลลิเมตร ใน 2 ชั่วโมง ในวันที่ 21 พ.ย. 63 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นฝนตกหนักในเวลาอันสั้น เกินขีดความสามารถในการระบายน้ำของนครหาดใหญ่ (60 มิลลิเมตรใน 1 ชั่วโมง) ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ อันได้แก่
  •  พื้นที่แนวถนนกาญจนวานิช หน้าเทคนิคหาดใหญ่ – หน้าค่ายเสนาณรงค์
  • ถนนเพชรเกษม หน้าพาณิชยการหาดใหญ่และซอยย่อยฝั่งเดียวกับ พาณิชยการหาดใหญ่
  • ชุมชนโชคสมาน ชุมชนวัดโคกสมานคุณ
  • ย่านโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
  • ย่านรัถการ อุโมงค์ลอดทางรถไฟสะพานกัลยาณมิตร -ย่านถนนแสงศรี ถนนแสงจันทร์
  • ย่านชุมชนริมทางรถไฟ ท่ายางบ่อนไก่

สรุปสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 21 พ.ย. 63

สรุปสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 21 พ.ย. 63

สรุปสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 21 พ.ย. 63

ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เร่งระบายน้ำออกจากเมืองผ่านสถานีสูบน้ำหลักริมคลองเตยและคลองอู่ตะเภา อย่างเต็มศักยภาพของเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 19.30 น. จนสถานการณ์ในหลายพื้นที่คลี่คลาย เมื่อเวลา 01.00 น. รวมถึงการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการช่วยเหลือประชาชนโดยหน่วยงานจากสำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักปลัดเทศบาล
อันได้แก่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ การจัดเก็บขยะที่อุดตันทางระบายน้ำ การช่วยเหลือประชาชนในกรณีน้ำเข้าบ้านเรือน ทั้งนี้ทางเทศบาลได้จัดเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรไว้ช่วยเหลือประชาชน และรับมืออุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สรุปสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 21 พ.ย. 63

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

สะเดา-สงขลา ชาวบ้านกว่า 400 ครัวเรือนเดือดร้อนน้ำป่าจากเทือกเขาน้ำค้างได้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือน

อาทิตย์ พ.ย. 22 , 2020
สะเดา-สงขลา ชาวบ้านกว่า 400 ครัวเรือนเดือดร้อนน้ำป […]