เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารกล่องฟรี!ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ค. 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารกล่องฟรี!ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ค. 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารกล่องฟรี!ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ค. 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารกล่องฟรีให้แก่คนเร่ร่อน คนตกงาน ผู้มีฐานะยากจน และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1,500 ราย บริเวณภายในสนามกีฬากลาง “จิระนคร” ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 12.00 น. หาดใหญ่ หลังเปิดรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือกรณีมอบอาหารกล่อง แก่คนเร่ร่อน หรือ คนตกงาน ผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบาก เป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาซ้ำซ้อน โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 12 พ.ค.63 เป็นตันไป ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ความสนใจและเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ ! ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วให้นำคูปองมารับอาหารกล่องด้วยทุกครั้ง ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ค. 2563

**สำหรับผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน
“รับอาหารกล่อง” ให้มาลงทะเบียน
ณ บริเวณหน้าโรงยิมเนเซียมสนามกีฬา
จิระนคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น. ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ค. 2563 **

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร 074-200142

เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารกล่องฟรี!ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ค. 2563

Next Post

คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ผุดโครงการเร่งด่วนช่วยเหลือนักศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้หลังสถานการณ์ COVID-19

Tue May 19 , 2020
คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ผุดโครงการเร่งด่วนช่วยเหลือนักศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ วันนี้ 19 พ.ค. 2563 ที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแถลงข่าวโครงการ “FMS Smart Startup Company เติมพลังคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup” และโครงการ “FMS Job Matching วจก. ใจสู้ สู่เส้นทางอาชีพ” โดยมีคณาจารย์ รวมทั้งผู้ประกอบการศิษย์เก่าของคณะฯ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เผยว่า ทั้งสองโครงการจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 โดยโครงการ “FMS Smart Startup Company” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs […]
ปกข่าวแบบเว็บไซต์ 01