เทศบาลนครหาดใหญ่ บริการทำบัตรปชช.นอกเวลาราชการในห้วงก่อนวันเลือกตั้ง

เทศบาลนครหาดใหญ่ บริการทำบัตรปชช.นอกเวลาราชการในห้วงก่อนวันเลือกตั้ง
เทศบาลนครหาดใหญ่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการในห้วงก่อนวันเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความประสงค์ของชุมชนนั้น
โดยเปิดให้บริการ เวลา เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเสาร์ที่ 21 และ 28 พฤศจิกายน 2563, ในวันเสาร์ที่ 5 ,12 และ 19 ธันวาคม 2563 และในวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบจ.
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น.
เทศบาลนครหาดใหญ่ บริการทำบัตรปชช.นอกเวลาราชการในห้วงก่อนวันเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-200045 , 074-200046 และ 074-200047
อ้างอง/ภาพ : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความสะอาด บริเวณชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์ เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยววันหยุดยาว

Thu Nov 19 , 2020
จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความสะอาด บริเวณชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์ เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยววันหยุดยาว วันที่ 18 พ.ย. 63 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เศษกิ่งไม้ ซากวัชพืช และสิ่งปฏิกูลจากทะเล รวมถึงโฟมและพลาสติกบริเวณชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์ หลังโดนคลื่นซัดขึ้นฝั่งเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ชายหาดกลับมามีความสะอาดสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่มาเที่ยวพักผ่อนช่วยกันกันรักษาความสะอาด HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : เทศบาลนครสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01