ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประกาศผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประกาศผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 27 ม.ค. 64 ทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ชี้แจงผู้โดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการและผู้ปฎิบัติงานที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในการเข้า – ออก พื้นที่อาคารผู้โดยสาร ให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 2/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอเรียนแจ้งสรุปมาตรการในการ เข้า – ออก พื้นที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดังนี้

ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศ

1. ลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา โดย Scan QR Code สงขลาแคร์ (Songkhla Care) ก่อนออกจากห้องพักผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ (เพื่อความสะดวกในการผ่านจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้โดยสารสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดฯ ใต้ข้อความนี้เพื่อลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาและเซฟหน้าจอแสดงผลเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ตั้งแต่สนามบินต้นทาง)

fc038157834e74f05c2cb5325d823c9e small HATYAITODAY

2. กรณีผู้โดยสารเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ตาก สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม อ่างทองกรุงเทพฯ (เฉพาะเขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตบางแค เขตบางขุนเทียน) ต้องปฏิบัติดังนี้

– แจ้งและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ ทันทีที่เดินทางถึงจังหวัดสงขลา

– ดาวโหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อใช้ดำเนินการแสดงตัวเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

– ให้กักกันตัวเองอยู่ภายในที่พัก (Home Quarantine) หรือโรงแรม (Hotel Quarantine) และแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นระยะเวลา 14 วัน

– ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (มาตรการ DMHIT : “รักษาระยะห่าง” “การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย” “การล้างมือ” “การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย” และ “การติดตั้งแอพพลิเคชั่น”)

3. กรณีผู้เดินทางมาทำกิจธุระ และเข้าพักในโรงแรมหรือที่พักลักษณะเดียวกัน

– โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ”

– ลงทะเบียนเข้าพักโดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจธุระที่มาจังหวัดสงขลา

– ลงเวลาเข้าออก สถานที่ที่ติดต่อ

– หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มคน

6290a59e6be294cd05b586a80bc84fea small HATYAITODAY

4. บุคคลผู้เดินทางที่มีต้นทางตามข้อ 2. หรือ 3. ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาปฏิบัติราชการในจังหวัดสงขลาโดยมีระยะเวลาอยู่ในพื้นที่ไม่เกิน 48 ชม.

– รับการคัดกรองจากสาธารณสุข

– ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

– เดินทางกลับโดยเร็วหลังเสร็จภารกิจ

– แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากต้องอยู่เกิน 48 ชม.

ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาออกภายในประเทศ

1. Scan QR Code ไทยชนะ “เข้า” ณ ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร

2. ลงทะเบียน AOT Application ก่อนเข้าห้องพักผู้โดยสารขาออก

3. Scan QR Code ไทยชนะ “ออก” ก่อนผ่าน Boarding Gate เพื่อไปขึ้นเครื่อง
bebfbd946012937a65e42acf8c780794 small HATYAITODAY

ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

1. Scan QR Code ไทยชนะ “เข้า” ณ ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร

2. Scan QR Code ไทยชนะ “ออก” ที่ประตูทางออกอาคารอาคารผู้โดยสาร

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ส่งผลให้แต่ละจังหวัดออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมโรค ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งประกาศจังหวัดและมาตรการเข้าออกของแต่ละจังหวัดที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ ก่อนเดินทางได้ที่เว็บไซต์ www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง :  ท่าอากาศยานหาดใหญ่

Next Post

สภาภัยพิบัติแห่งชาติ คาดการณ์ภาคใต้ปี 64 ฝนจะมาไวกว่าปกติ ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

Wed Jan 27 , 2021
สภาภัยพิบัติแห่งชาติ คาดการณ์ภาคใต้ปี 64 ฝนจะมาไวกว่าปกติ ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน วันที่ 27 ม.ค. 64 มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลระยะไกลเกี่ยวกับฝนในภาคใต้ปี 64 จากคาดการณ์ในปี 64 ฝนจะมาไวกว่าปกติ ซึ่งจะเริ่มีฝนในเดือนมีนาคม-เมษายน ทางด้านดร.เสรี ศุภราทิตย์ เตือนภาคใต้อาจมีน้ำท่วม อาจคล้ายน้ำท่วมใหญ่ปี 54 ที่น้ำท่วมภาคใต้ 10 จังหวัดในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนในปี 54 มีผู้เสียชีวิต 48 คน อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านอย่าได้ขยายข้อมูลจนนำไปสู่การจินตนาว่าน้ำจะท่วมเหมือนปี 54 แต่อยากให้เป็นข้อมูลในการเตรียมการและตระหนักรู้ และข้อให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01