“คลองเตยลิ้งค์” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 "คลองเตยลิ้งค์" แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
“คลองเตยลิ้งค์” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

“คลองเตยลิ้งค์”แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ว่าด้วยมหานครแห่งความสุข

      เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เร่งผลักดัน โครงการ “คลองเตยลิ้งค์”แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยระยะทางยาวประมาณ 11 กิโลเมตรแต่สามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทางแห่งการท่องเที่ยว เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อต้องการให้คลองเตยลิ้งค์เชื่อมเมือง เชื่อมชุมชน เชื่อมคนอยู่อาศัย และสัญจรไปมา พร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่สองฝั่งคลอง ให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถใช้ร่วมกันได้ ก่อเกิดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ขึ้นมา สามารถเข้าใช้ประโยชน์แต่ละบ้านได้ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า ให้รายละเอียดว่าโครงการนี้มีนายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นผู้นำ ร่วมกับกลุ่มสถาปนิก Songkhla City Lab ที่รวมกลุ่มของสถาปนิกเมือง (Urban architect) ที่นำโดย นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบเมืองด้านกายภาพ และ ทีมวิจัย “การศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” นำโดย ดร.ปิยะนุช ธูปถมพงศ์ ซึ่งได้ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บริษัทสงขลาพัฒนาเมือง จำกัดและอีกหลายหน่วยงานในพื้นที่ โดยเป็นการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยแนวคิด “คลองเตยลิ้งค์”แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองหาดใหญ่ เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจให้กับหาดใหญ่”

 “ภายในเดือนนี้มีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีการวางแผนทิศทางการพัฒนาในระยะยาวและริเริ่มโครงการขับเคลื่อนระยะสั้น (Quick win เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยความสำเร็จร่วมกันโดยเร็ว ดังนั้นหากสามารถดำเนินการได้สำเร็จเชื่อว่า “คลองเตยลิ้งค์” จะค่อยๆพลิกโฉมเมืองหาดใหญ่ในหลายๆด้านต่อเนื่องกันไป พร้อมกับการใช้ดิจิทัลเข้าไปมีส่วนด้านการพัฒนาเมือง ควบคู่ไปกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆต่อไป”

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: เทศบาลนครหาดใหญ่
อ้างอิง: https://www.nationtv.tv/

Next Post

เหตุด่วนเช้านี้ ลอบวางระเบิดคาร์บอม หน้าบริเวณประตูทางเข้า ศอ.บต. ยะลา

Tue Mar 17 , 2020
เหตุด่วนเช้านี้ ลอบวางระเบิดคาร์บอม หน้าบริเวณประตูทางเข้า ศอ.บต. ยะลา         เมื่อ เวลา 10.30 น. ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณประตูทางเข้า ศอ.บต. หรือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเก่า ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ขณะเจ้าหน้าที่ กำลังประชุม รับมือ สถานการณ์ โควิช 19 หลังจากมาเลเซีย         เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณประตูทางเข้า ศอ.บต. ยะลา แรงระเบิดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ็บ 4 ราย เป็นตำรวจ 1 สื่อ มวลชน 3 ราย ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กั้นที่เกิดเหตุผู้นำกำลังเข้าตรวจสอบแล้ว         ประกาศ ปิดด่าน เบื้องต้นแรงระเบิดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ็บ 4 ราย เป็นตำรวจ 1 สื่อ มวลชน […]
เหตุด่วนเช้านี้ ลอบวางระเบิดคาร์บอม หน้าบริเวณประตูทางเข้า ศอ.บต. ยะลา