เปิดเกมส์ 5 พรรคท้าชิงเก้าอี้นายกเทศบาลหาดใหญ่ นโยบายเด่นเตรียมพัฒนาเมืองหาดใหญ่

เปิดเกมส์ 5 พรรคท้าชิงเก้าอี้นายกเทศบาลหาดใหญ่ นโยบายเด่นเตรียมพัฒนาเมืองหาดใหญ่

วันที่ 14 ก.พ 64 ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ มีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 8-12 ก.พ. 64 โดยมีจำนวนผู้สมัครในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จำนวน 5 คน สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 115 คน แบ่งเป็น 5 พรรค ซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระ 2 คน โดยแบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง ดังนี้

148597673 1087377615059514 2824427831850944289 n 1 HATYAITODAY

เขตที่1 จำนวน 28 คน

เขตที่2 จำนวน 29 คน

เขตที่3 จำนวน 29 คน
เขตที่4 จำนวน 31 คน
สำหรับผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ 5 คน มีรายชื่อดังนี้
เบอร์ 1 นายณรงค์พร ณ พัทลุง ทีมปลัดแป้น
เบอร์ 2 นายไพร พัฒโน ทีมดร.ไพร
เบอร์ 3 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ที่มพี่หลวงคร
เบอร์ 4 นายพงษ์ศักดิ์ จิโรภาส พงษ์ศักดิ์พัฒนา
เบอร์ 5 นายประยูร วงศ์ปรีชากร ทีมคณะก้าวหน้าหาดใหญ่
149026773 293920658835672 4939288271307975220 n HATYAITODAY
147615692 293920645502340 7438219035749894479 n HATYAITODAY
ทั้งนี้แต่ละพรรคได้มีนโยบายเด่นที่จะมาพัฒนาเมืองหาดใหญ่ สู่เมื่องท่องเที่ยว ที่ครบวงจร และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง โดยเน้นหลักที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี และการเลือกตั้งเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศ จะมีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค. 64  อย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ส่วนสมาชิกสภาหรือสท.จะมีได้ 24 คน จึงอยากขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อเลือกคนดีมาพัฒนาบ้านเมือง
147409342 293920685502336 2474653703405979288 o HATYAITODAY
149165353 293920718835666 2271065468555515261 o HATYAITODAY
148561132 293920742168997 4629122199595080040 o HATYAITODAY
อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 166 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Sun Feb 14 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 166 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 166 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้     สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวโควิด 01